Hygieneinspeksjon/hygienesertifikat for skip

Alle båter som skal utenlands må ha et ”Ship sanitation control exemption certificate”.
Sertifikat for hygienekontroll på skip og sertifikat for dispensasjon, utstedes av kommuner/havner som er godkjent av Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Dette er i tråd med Internasjonale helsereglementet (IHR 2005) og forskrift nr.1573.

Haugesund kommune og Petrotech har inngått avtale om at Petrotech på vegne av kommunelegen skal kunne utstede sertifikat for dispensasjon fra hygienekontroll på skip.

Petrotech Laboratorier kan tilby hygieneinspeksjontjenesten til Haugesund kommune, samt havner med inntil 1 times reisetid fra Petrotech. Inspeksjonen utføres i utgangspunktet ved normal arbeidstid kl. 08:00-16:00.

Ønsker dere å ta vannanalyse av drikkevannet, kan våre inspektører ta ut vannprøve samtidig og få den analysert ihht. vannrapport 128 “Nok, godt og sikkert drikkevann offshore”.
Analyserapporten kan dersom ønskelig leveres på engelsk.

Kontakt oss gjerne for mer informasjon eller bestilling av et hygienesertifikat.

På denne lenken finner du bestillingsskjema for sertifikatet

Du kan finne alle godkjente havner om du trykker på denne lenken 

Les hva helsedirektoratet skriver om dette på side om hygienesertifikat

Ta kontakt med Petrotech