Hils på Espen!

Hva hadde vel Haugesund kommune vært uten de ansatte som daglig står til tjeneste for innbyggerne. I denne serien møter du noen av dem.  

Espen Osa Karlsen har jobbet i Haugesund kommune siden 1999.

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navn: Espen Osa Karlsen

Alder: 46 år 

Bosted: Bleikmyr i Haugesund

Interesser: Tilbringer mye tid med familie. Liker å være aktiv, så er mye ute i skog og hei, både til fots og på sykkel.

Hvor jobber du? Jeg jobber som rådgiver på avdeling skole. Har kontor på rådhuset og bidrar i driften rundt alle de 13 skolene vi har i Haugesund.

Hvor lenge har du jobbet i Haugesund kommune?  Jeg har jobbet i Haugesund kommune siden 1999. Først som lærer gjennom 9 år på Gard skole, før jeg var lærer i 5 år på Fagerheim og Hagland skole. Mellom 2013 og 2019 jobbet jeg som pedagogisk veileder på PPT. Har vært rådgiver på avdeling skole siden august 2019.

Fortell litt om arbeidsoppgavene dine? Som rådgiver for skole har du en svært variert arbeidsdag med mange ulike oppgaver. En skal sikre at lovverk og nasjonale føringer blir fulgt, følge opp politiske vedtak fra bystyret i Haugesund, samt svare opp politiske spørsmål og saker. Som rådgiver samarbeider en også tett med de ulike skolene på mange ulike områder.

Hva er ekstra viktig for deg i jobben din? For meg er det viktig å sikre at alle elevene i Haugesund har et trygt og godt skolemiljø, og at den opplæringen elevene får er i tråd med nasjonale føringer og krav.

Beskriv en god arbeidsdag for deg? En god dag på jobb er når det skjer mye, og en må være løsningsorientert og finne svar på nye utfordringer som dukker opp, gjerne i samarbeid med andre. Det er givende når en befinner seg i «god flow» sammen med gode kolleger, og en opplever godt samarbeid.