Hege får oss til å jobbe smartere

Hege Kinn jobber med å digitalisere helse og omsorgsektoren i Haugesund kommune. Hun jobber spesielt mye med journalsystemet Gerica og velferdsteknologi. 

Bilde av Hege Kinn som jobber med digitalisering i helse og omsorg i Haugesund kommune. - Klikk for stort bildeHege Kinn jobber som rådgiver innen fagsystem og digitalisering i helse, omsorg og sosiale tjenester. Liv Alsaker Sande

Litt om meg 

Navn: Hege Kinn

Alder: 38

Bosted: Sveio

Interesser: God mat og drikke, reising, trening/friluftsliv, musikk og interiør.

Hvilken jobb har du? Rådgiver fagsystem og digitalisering, helse, omsorg og sosiale tjenester – utvikling og organisasjonsstøtte

Hvor lenge har du jobbet i Haugesund kommune?  Siden februar 2023 

Fortell litt om arbeidsoppgavene dine? Arbeidsoppgavene mine er veldig varierte, både innholds- og omfangsmessig. Sammen med kollegaen min Kjersti, har jeg systemansvaret for det største systemet i helse/omsorg, Gerica. Dette innebærer en del daglige, månedlige og årlige forvaltningsoppgaver, samt en del leverandørkontakt. Det skjer generelt mye på e-helse feltet, og en del av mine oppgaver er å fasilitere ulike endrings- og tjenesteutviklingsprosjekter, både innenfor digitalisering og velferdsteknologi. Innenfor velferdsteknologifeltet jobber jeg og kollegaen min Rigmor for tiden med fysisk og digitalt visningsrom, slik at både ansatte og innbyggere skal bli kjent med mulighetene som ligger her.

Hva er ekstra viktig for deg i jobben din? Selv om jeg jobber med digitalisering og teknologi, er det viktig for meg at de jeg jobber sammen med har en forståelse av hva det er vi egentlig gjør. Kommunene står ovenfor store utfordringer fremover, og for å klare å yte forsvarlige helsetjenester til innbyggerne må arbeidsprosesser endres og tjenestene utvikles. Teknologi og digitalisering er viktige virkemiddel og verktøy for å jobbe smartere og for å sikre en god hverdag både for de som gir og mottar tjenester.

Beskriv en god arbeidsdag for deg? En god arbeidsdag for meg er når jeg kan være «på farten», og være tett på ute i tjenesteområdene, enten med behovskartlegging, hjelp med rutiner eller opplæring. Et nettverksmøte sammen med andre kommuner for å dele erfaringer, muligheter og utfordringer innen e-helse feltet er heller ikke å forakte.