Haraldsvang og Vardafjell er blitt livsgledehjem

Har du tenkt over hva som gir deg livsglede? De fleste er nok enige om at det som gir livsglede varierer fra person til person. Slik er det også for dem som bor på sykehjemmene i byen vår. 1. og 2. november ble Haraldsvang sykehjem og Vardafjell sykehjem sertifiserte som livsgledehjem. Men hva betyr dette for beboerne? 

Bildet er tatt under sertifiseringen på Haraldsvang sykehjem. Framme fra venstre Maria V. Rørtveit, Tone Gustavsen, Inger Johanne Helmen, Astrid Håland og Judit Djursvoll. Bak fra venstre Annbjørg Lyngås, Elin Folkvord, Cecilie L. Vaglid, Herdis F. Tjøsvoll, Synnøve G. Knutsen, Anne Mette E. Ulveraker, Ingrunn F. Sigstad og Synne Styve Arild. - Klikk for stort bildeHaraldsvang sykehjem og Vardafjell sykehjem er blitt sertifiserte som livsgledehjem. Dette bildet er tatt under sertifiseringen på Haraldsvang sykehjem. Framme fra venstre Maria V. Rørtveit, Tone Gustavsen, Inger Johanne Helmen, Astrid Håland og Judit Djursvoll. Bak fra venstre Annbjørg Lyngås, Elin Folkvord, Jenny Cecilie L. Vaglid, Herdis F. Tjøsvoll, Synnøve G. Knutsen, Anne Mette E. Ulveraker, Ingunn F. Sigstad og Synne Styve Arild. Liv Alsaker Sande

Det er politikerne i Haugesund som har bestemt at de fire sykehjemmene med langtidsplasser i Haugesund skal bli sertifiserte som livsgledehjem. Dette er en nasjonal sertifiseringsordning som sikrer at beboerne får individuelle aktiviteter og gode dager. Så langt har 130 sykehjem rundt omkring i landet blitt sertifiserte som livsgledehjem og mange andre er på vei til å bli det.  Arbeidet i Haugesund startet for vel ett år siden og i løpet av denne tiden har de ansatte fått på plass en rekke tiltak som gjør at de ni livsglede-kriteriene er blitt en del av driften og rutinene ved sykehjemmene.  

Livsglede satt i system

Mange institusjoner jobber godt for å møte de kulturelle, åndelige og sosiale behovene til beboerne sine. Men de fleste mangler et systemverktøy som sikrer at dette gjøres jevnlig og uavhengig av ildsjeler, og at alle, også de aller sykeste, får tilbud om meningsfulle tiltak på egne premisser. Gjennom standarden “livsgledehjem” skaper sykehjemmene rutiner som gjør at individuelle psykososiale behov ivaretas på lik linje med medisinering, ernæring og pleie. Slik får den enkelte tilbud om aktiviteter som er tilpasset ham eller henne hver uke, og aktivitetene planlegges og gjennomføres, uansett hvem som er på jobb.

Dere har nok vært gode på livsglede før også, men hvorfor trengte dere et system for å sikre livsglede? 

– Gjennom livsglede for eldre kan vi systematisere personsentrert omsorg for den enkelte pasient basert på hva som gir pasienten gode stunder og livsglede. Ofte er det mye taus kunnskap om hva pasientene setter pris på, som ikke dokumenteres. Og det opplevdes at det gjerne var avhengig av de samme pleiere om aktiviteter ble gjennomført. Når man arbeider etter livsgledestandarden, skal alle ansatte sikre at individuell aktivitet og frisk lufts-aktivitet tilbys, gjennomføres, dokumenteres og evalueres, opplyser Jenny Cecilie Lilleskare Vaglid som jobber som livsgledekonsulent i Haugesund kommune. 

Små og store tiltak

«Aktiviteter» er et vidt begrep i livsgledearbeidet, og handler først og fremst om små tiltak i hverdagen, basert på tidligere levd liv og vaner som gir mening og gode øyeblikk. Det kan være en god samtale under fire øyne om et tema man interesserer seg for, mimring med fotoalbum, morgenkaffe på senga, å høre yndlingsmusikken mens man får rullet hår eller å se Sportsrevyen hver søndag. 

– Det kan for eksempel være å gå tur med en av hundene som er på Haraldsvang sykehjem. Mate hønene eller gå en tur i sansehagen. Det kan være å delta på et av de mange arrangementene som er på Haraldsvang sykehjem, ofte organisert av de 30 frivillige og lag og foreningene vi har knyttet til oss. Vi får besøk av livsglede-barnehager og livsglede-skoler vi har samarbeid med, og vi har til og med faste barselgrupper som treffes her hos oss, forteller Astrid Håland, leder for Haraldsvang sykehjem og Vardafjell sykehjem som er først ute til å bli sertifiserte som livsgledehjem. Om noen måneder er det sykehjemmene Udland og Bjørgene sin tur til å bli sertifiserte. 

Økt livsglede også for de ansatte

Hva har dere oppdaget under sertifiseringsperioden? 

– At det er mye fantastisk godt arbeid som gjøres ved sykehjemmene, men som ikke har vært dokumentert eller satt i et fast system som favner alle pasientene.  Engasjerte og dyktige ansatte har vært våre viktigste suksessfaktorer. Det å ha lederforankring og rom for å prøve og feile, er også svært viktig. Det som har overrasket oss underveis, er hvor langt de ansatte er villige til å strekke seg for å gi pasientene gode opplevelser, forteller Vaglid.

De har vært bevisste på å feire underveis. Store og små milepæler har blitt markert med kake både til de ansatte og beboerne. Økt livsglede for beboerne, har også gitt mer tilfredse medarbeidere. 

– Vi har opplevd økt arbeidsglede og gode dager på jobb. Våre ansatte forteller at de er stolte over at de har klart å endre mye på kort tid og at de har hatt god støtte fra livsgledegruppen og lederne sine. Det å oppleve å gi mening og glede til pasientene, gjør at vi også blir glade og kjenner enda større mening i arbeidet vårt, sier Vaglid.

Hva skjer videre nå? 

– Vi må fortsette det gode arbeidet. Sykehjemmene som sertifiseres nå skal re-sertifiseres hvert år, for å sikre at vi opprettholder standarden for livsgledehjem. 

De ni livsgledekriteriene

Virksomheten skal legge til rette for:

  1. At alle ansatte har kunnskap om og jobber etter standard for Livsgledehjem.
  2. Samarbeid med skoler, barnehager, frivillige og organisasjoner.
  3. At beboerne kommer ut i frisk luft minst en gang i uka.
  4. Kontakt med dyr.
  5. At beboerne får opprettholde sine hobbyer og fritidssysler.
  6. Musikk, kultur og ivaretakelse av åndelige behov.
  7. Ro og en hyggelig ramme rundt måltidene.
  8. At pårørende får god informasjon og mulighet for medvirkning i livsgledearbeidet.
  9. Å trekke årstiden inn som en naturlig del av hverdagen.

Les mer om livsglede-arbeidet på livsgledeforeldre.no