Har du lyst til å endre levevaner, med fokus på fysisk aktivitet?

Bli med på kurs hos Frisklivssentralen denne våren! Meld deg på og få kunnskap, trygghet og motivasjon til å ha en aktiv hverdag!

I kurset får du

Helsesamtale med frisklivsveileder. Aktivitet inne, ute og i basseng. Undervisning i ulike treningsformer, treningslære, levevaneendring, motivasjon, målsetting, og kosthold. Tilbudet er gruppebasert.

Hvem kan bli med?

Alle over 18 år

Dato og tid

Vi møtes to ganger i uken i 12 uker (åtte før sommerferien, fire etter)

Tirsdager klokken 12.30-14.00

Torsdager klokken 09.30-11.00

Pris

300,-

Påmelding

Ring eller send SMS til 90 28 80 68 eller send e-post til ingrid.ostebo.olsen@haugesund.kommune.no i Frisklivssentralen.

Mer informasjon om Frisklivssentralen finner du her