Digital postkasse

Det er gode nyheter at flere tar i bruk digital postkasse. Da får du brev direkte fra stat og kommune i denne.

Det er enklere for deg, samtidig som kommunen vil spare både miljø, arbeid og porto. Etter registrering av digital postkasse hos Digipost eller e-Boks, kan du lese dine brev i den nye digtiale postkassen din! 

Post fra kommunen - rett i din digitale postkasse 

For Haugesund kommune er det viktig å kunne utnytte teknologi til å gi deg så gode tjenester som mulig - og for til å bruke ressursene så effektivt som mulig. Som regel blir det en vinn-vinn-situasjon der du får en enklere hverdag og kommunen sparer ressurser som kan brukes til å gjøre tjenestene våre enda bedre. Kommunen sender nå ut det aller meste av posten gjennom SvarUt slik at alle som har valgt enten Digipost eller e-Boks mottar brevene her. Som mottaker blir du varslet om dette via SMS eller på e-post.

Det er to digitale postkasser å velge mellom

·         Digipost

·         e-Boks

Hvorfor ikke bare sende vanlig e-post 

Grunnen til at kommunen er nødt for å sende post via en tjeneste der du logger deg på, er at vanlig e-post ikke er sikker nok. Kommunen må vite at den som har mottatt brevet faktisk er deg, og vi må sikre oss at følsomme data ikke kommer på avveie. Det oppnår vi med "svar ut" som tjenesten heter. Seinere kommer det også en "svar inn"-tjeneste som innebærer at du kan sende brev til kommunen på en like sikker måte. Det er imidlertid noen måneder til.

Det er mulig å reservere seg

Privatpersoner har rett til å reservere seg mot digital post. Foreløpig er det nok at du ikke åpner den elektroniske posten din, så får du den på papir. Du kan også reservere deg på www.norge.no, eller ringe 800 30 300 (Direktoratet for forvaltning og IKT) og få all post fra det offentlige på papir.

Næringsliv 

Firmaer har ikke rett til å reservere seg. Alle typer virksomheter må derfor logge seg inn i Altinn og registrere en varslingstjeneste med mobilnummer og/eller e-postadresse. Kommunen sender beskjed dit når det ligger post i firmaets digitale postkasse. Vanligvis er det daglig leder som er registrert som bruker i Altinn. Hvis andre skal håndtere posten, må daglig leder gi dem tilgang til firmaets meldingsboks inne i Altinn.

For mer informasjon om digital post fra kommunen - ta kontakt med kommunikasjonsansvarlig på telefon 52 74 40 46 eller send oss en e-post