Deltar i viktig studie

Haugesund kommune samarbeider med Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU) om studien «Virksomme tiltak for barn – kunnskapsutvikling i kommunen».

Bilde av Elisabeth Emberland (t.v.) og Nina Sandsengen som begge er involverte i studie som har som mål å gi tidlig hjelp til barn og foreldre.  - Klikk for stort bildeElisabeth Emberland (t.v.) og Nina Sandsengen er begge involvert i nasjonal studie som har som mål å gi tidlig hjelp til enda flere barn og foreldre. Vivian Hammer

Målet med denne studien er å utvikle og forbedre hjelpetiltak for barn som i perioder strever litt ekstra med engstelse, tristhet, irritasjon eller samspillsvansker.

Deltar i prosjektet

Haugesund kommune har sin egen studiekoordinator, Elisabeth Emberland som er tilknyttet prosjektet. Hun er også TIBIR/PMTO*-koordinator i Haugesund kommune. TIBIR (Tidlig innsats for barn i risiko) er et samarbeid med avdeling for helsestasjon, avdeling for psykisk helse barn og unge og barnevernstjenesten.

- Vi ønsker å komme tidlig inn og satser på å nå barn fra 4 til 12 år og deres foreldre, opplyser Emberland. 

Sammen med Nina Sandsengen fra Barneverntjenesten,  har hun tatt utdanning for å gi støtte til mestringsveilederne i prosjektet. Begge to har fra før av PMTO-terapi utdanning i regi av NUBU. 

Flere kommuner

Forskningsprosjektet er et samarbeid mellom NUBU og syv norske kommuner. Prosjektet bygger på TIBIR (Tidlig innsats for barn i risiko) og målet er å utvide målgruppen slik at enda flere får hjelp på et tidlig tidspunkt. I tillegg til familier med barn som viser atferdsvansker, er målgruppen også engstelige og triste barn, samt foreldre som trenger støtte i omsorgsrollen.

Les mer om prosjektet Støtte til mestring (STM) - NUBU

* PMTO står for Parent Management Training – Oregon, og er et lavterskeltilbud til foreldre som har barn som viser atferdsproblemer.