Brukerne skal merke at Hjemmetjenesten er fornyet!

Se godt på disse damene! De har stått på sent og tidlig den siste tiden for å rigge til en ny måte å organisere Hjemmetjenesten i Haugesund kommune på. 

De ansatte i Hjemmetjenesten ser frem til en spennende høst med ny organisering som de har stor tro skal bidra til enda bedre tjenester for brukerne. F.v. Kathrine Straum (virksomhetsleder hjemmetjenester og korttidsopphold), Inger Marie Kallevik (avdelingsleder sentrum), Magnhild Tjøswold (avdelingsleder nattpatruljen og omsorgsboliger), Anne Karin Dalva (avdelingsleder nord), Lill Østbø (avdelingsleder sør), Kathrine Grutle (avdelingsleder vest) og Nina Kongestøl (enhetsleder hjemmebaserte tjenester). Ida Kristin Kvilhaug Henne (avdelingsleder øst) var ikke til stede da bildet ble tatt. Liv Alsaker Sande De er godt fornøyde med den nye organiseringen og er ikke i tvil om at dette vil gjøre tjenestene til brukerne enda bedre. Nå er de i mål med omorganiseringen, men bare i starten av omstillingen. For både lederne og de ansatte må venne seg til den nye hverdagen.

Fra tre til seks avdelinger

En ny hverdag som startet 12. september da de gikk fra å ha tre avdelinger til å få seks avdelinger. Mens det før var nærmere 90-100 ansatte i hver avdeling, er det nål maks 40-50 ansatte. Men hvorfor vil dette gi bedre tjenester til brukerne? Vi spør enhetsleder for hjemmebaserte tjenester Nina Kongestøl.

-Endringene vi har gjort er basert på tilbakemeldinger vi har fått fra brukerne og pårørende opp gjennom årene. Hovedmålet er at brukerne skal få færre pleiere å forholde seg til og at de fleste brukerne har en primærkontakt. Da blir det tryggere for brukerne og det er lettere å oppdage endringer hos brukerne og sette inn nødvendige tiltak. Når lederne får færre ansatte å forholde seg til, så vil de få bedre mulighet til å drive det vi kaller for mestringsorientert ledelse. Det håper og tror vi slår positivt ut på kvaliteten i tjenestene, men også på sykefravær og arbeidsmiljø. Noe som gjør at vi også blir mer attraktive på arbeidsmarkedet. Så at vi har store forventinger til den nye organiseringen, er det ingen tvil om, sier Kongestøl.

Hjemmetjenesten er nå organisert i seks avdelinger delt inn etter hvor de opererer. Disse avdelingene heter nå Hjemmetjenesten nord, Hjemmetjenesten sør, Hjemmetjenesten øst, Hjemmetjenesten vest og Hjemmetjenesten sentrum. I tillegg er Nattpatruljen/omsorgsboliger Helsehuset og omsorgsboliger Bjørgene samlet i en avdeling.

Hjemmetjenesten i Haugesund kommune

Hjemmetjenesten er en av de kommunale tjenestene som har vokst mest de siste årene – både med tanke på hvilke tjenester som blir tilbydd og hvor mange brukere som får vedtak om hjemmetjenester. Dette er det flere årsaker til, men en aldrende befolkning og et mål om å bo i egen bolig lengst mulig, er viktige årsaker.