Best i Nord-Rogaland

Haugesund kommune er nummer 25 blant landets kommuner på kommunebarometeret for 2022. Kommunebarometeret (KB) er en måling som publiseres av Kommunal Rapport hvert år. Her rangeres kommunene etter 151 nøkkeltall, på tvers av 12 ulike sektorer.

Kommunen rykker dermed opp 14 plasser fra i fjor da vi lå på 39. plass i landet. Haugesund kommune plasserer seg helt i toppen i Rogaland. Det er Time kommune som ligger best an i vårt fylke med 17. plass. Vi kan også trekke frem Sveio kommune som kommer helt opp på 15. plass denne gang. 

– Det er svært hyggelig å registrere at Haugesund kommune ligger såpass høyt både nasjonalt og lokalt. Det er en plassering vi skal være stolte av. Grunnen til den flotte plasseringen er at dyktige og dedikerte ansatte leverer effektive og kvalitative gode tjenester til byen vår, sier kommunedirektør Ole Bernt Thorbjørnsen .

Her kan du se plasseringen på Kommunebarometeret 2022 for alle kommunene i Norge

Dette blir vi målt på
Kommunebarometeret (KB) er en måling som publiseres av Kommunal Rapport hvert år, og er en sammenligning av landets kommuner. Kommunene måles på til sammen 151 nøkkeltall innen 12 ulike sektorer – blant annet grunnskole, helse, pleie og omsorg, barnehage, barnehage og økonomi. Hensikten med barometeret er å gi en lettfattelig og tilgjengelig oversikt over hvordan kommunene driver.

Kommunebarometeret rangerer kommunene i Norge basert på nøkkeltall innenfor disse sektorene, og vektes på følgende måte:

 • Pleie og omsorg (20 %)
 • Grunnskole (20 %)
 • Barnehage (10 %)
 • Barnevern (10 %)
 • Økonomi (10 %)
 • Helse (7,5 %)
 • Sosialtjeneste (7,5 %)
 • Kostnadsnivå (5 %)
 • Kultur (2,5 %)
 • Miljø (2,5 %)
 • Saksbehandling (2,5 %)
 • Vann, avløp og renovasjon (2,5 %)