Asalvika i ny drakt

Hogsten ved Asalvika er godt i gang. De enorme grantrærne er fjernet og vil bli erstattet av nye fine trær. 

Det har vært behov for å grøfte opp langs stien ned til Asalvika badeplass. En måtte også ta ned en god del av de gamle sitkagranen som var blitt så store at de kunne være en fare for omgivelsene. For å erstatte disse skal Haugesund kommune plane nye trær. Planen er å sette ned 4 vintereik, 2 furutrær, 2 blodbøk, 4 rogn og 2 almetrær. Disse vil bli plantet i april og vil være av forholdsvis store når de blir satt ned. 

Vi vil også ruste opp stien når hogsten er ferdig og grøfter vil graves frem slik at regnvann renner fritt og kontrollert ned i sjøen. .

Vi har laget en liten film som viser arbeidet som er utført. 

 

Film: Cathrine Grindheim og Idar H. Pedersen