Evaluering av foreldrekurset

Prosjektet ønsker å få kunnskaper om foreldres opplevelse av å delta på kurs i Trygghetssirkelen/COS P. Hva dere synes om å delta på kurset er viktig for oss!

Alle foreldre som deltar på kurset vil få tilsendt en lenke til sin mobil mot slutten av hver samling. Ved å klikke på lenken vil foreldrene bli bedt om innlogging med MinID til Nettskjema for sikker datalagring. Her vil foreldrene få informasjon om undersøkelsen, og de som samtykker til deltakelse vil bli tatt videre til 4 spørsmål om sin opplevelse av kurssamlingen. Det er frivillig å svare på spørsmålene, og man kan delta på kurset uten å svare på undersøkelsen.

Alle foreldre som deltar på kurset vil også inviteres til å besvare et evalueringsskjema med 14 spørsmål etter at de har fullført hele kurset. Formålet er å få vite om foreldrene er fornøyde med kurset som helhet, og om de opplever at det har vært nyttig å delta. Det er frivillig å delta i undersøkelsen, og man kan delta på kurset uten å svare på spørsmålene.

Kontaktinformasjon

Trygge foreldre på Haugalandet

Prosjektleder
Ingvild Rasmussen, psykolog 
E-post: ingvild.rasmussen@haugesund.kommune.no

 

Informasjon om personvernrettigheter:
Gisle Stødle, personvernombud Haugesund kommune
E-post: gisle.stodle@haugesund.kommune.no

 

RKBU Vest
Hanne Cecilie Braarud, Forsker RKBU Vest 
E-post habr@norceresearch.no

 

Kjell Morten Stormark, Forsker RKBU Vest 
E-post kjst@norceresearch.no