Anonym trafikktelling

KORT FORTALT

Haugesund kommune kartlegger trafikale bevegelsesmønster i deler av Haugesund. Det er derfor satt ut kameraer på utpekte steder som skiller mellom gående, syklende, biler, større kjøretøy og busser.

Anonym trafikktelling

  • Haugesund kommune kartlegger trafikale bevegelsesmønster i deler av Haugesund. Det er derfor satt ut kameraer på utpekte steder som skiller mellom gående, syklende, biler, større kjøretøy og busser.
  • Informasjonen blir anonymisert og omgjort til statistikk i den tekniske løsningen.
  • Kamerainformasjonen som omgjøres til statistikk er i sanntid. Ingen videobilder lagres.

For mer informasjon ring oss på telefon 52 74 30 00.

Kameraer er plassert på følgende steder:

 

Bildet viser en kartoversikt der utplasserte kamera er markert med gul prikk, plasser det vil komme kamera er markert med blå prikk og framtidige kameraplasseringer er markert med rød prikk.