Stafettloggen

Et verktøy for samarbeid mellom foreldre og barnehage, skole og andre aktuelle aktører i kommunen som har tiltak inn mot barnet.

Om Stafettloggen

En stafettlogg er en elektronisk loggbok over tiltak og involverte personer rundt barnet. Her er alle igangsatte tiltak med ansvarlige for tiltakene samlet. Stafettloggen gir en oversikt over hvilke fagpersoner som er involvert og hvilke tiltak de er ansvarlige for.

Kun barnets foreldre og de personene som foreldrene gir tillatelse til, får lesetilgang til loggen. Stafettloggen utarbeides alltid i samarbeid med foreldrene. Foreldre kan be om en stafettlogg dersom en tenker det er områder som krever oppmerksomhet rundt et barn.

Tiltakene i en stafettlogg knyttes til områder der barnet kan ha nytte av ekstra støtte i en kortere periode eller over lengre tid. Tiltak knyttet til barnets fritid eller hjemmeforhold følges alltid opp fra foreldrene.

Stafettloggen til et barn avsluttes når foreldre i samarbeid med involverte samarbeidspartnere ser at tiltakene har gitt effekt for barnet, og en har oppnådd en ønsket utvikling. Foreldre kan til enhver tid velge å avslutte loggen.

Kontaktinformasjon

Virksomhetsområde skole
Skolekontoret
Telefon 52 74 32 33

Besøksadresse
Rådhusgt. 66, 5528 Haugesund (Rådhuset 2. etasje østfløy)

Postadresse
Virksomhetsområde skole, Postboks 2160, 5504 Haugesund