Stafettloggen banner 1

Bedre tverrfaglig innsats

Skrevet av Inger Lise Bratteteig .

Bedre tverrfaglig innsats, stafettloggen,setter barnets / elevens utvikling og foreldrenes medvirkning i sentrum. 

Haugesund kommune har som mål å sikre tidlig innsats og et helhetlig kommunalt tjenestetilbud for barn og unge og familiene deres - med samordnede tjenester av høy kvalitet. 

Stafettloggen

Ved foreldres samtykke opprettes en stafettlogg der alle tiltak beskrives, blir gitt ansvar og evalueres. Den som er tettest på barnet / eleven i tjenestene, har ansvar for loggen.Loggen vil følge barnet / eleven gjennom barnehage / skoleløpet, dersom den ikke avsluttes. Loggen vil sikre enklere samhandling og informasjonsflyt mellom foreldre, barn / elever og faggrupper i kommunen og hindre oppfølgingsbrudd ved alle overganger. 

Handlingsveileder Stafettloggen (PDF)

Haugesund kommune har tatt i bruk stafettloggen i samtlige skoler og barnehager  samt hjelpetjenestene. Kommunen høster svært nyttige og positive erfaringer gjennom bruken av verktøyet