OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Fritidskassen

Fritidskassen Haugesund

Fritidskassen er for barn og unge fra 6 til 18 år som lever i familier med periodevis eller langvarig vanskelig økonomi.

Haugesund kommune var del av et nasjonalt pilotprosjekt "Fritidskortet" i regi av Barne-, Ungdoms og Familiedirektoratet (Bufdir) fra juli 2020 til juli 2022. Siden vi har gode erfaringer med prosjektet ønsker vi å finne en løsning som til dels kan erstatte "Fritidskortet". Fra august 2022 innfører vi derfor "Fritidskassen".

Formålet med Fritidskassen er at barn og unge i familier med stram økonomi skal kunne delta i organiserte fritidsaktiviteter, og ha nødvendig utstyr til dette.

Du kan få støtte til

  • kontingent
  • deltakeravgift
  • treningsavgift
  • nødvendig utstyr til aktiviteten

Hvordan få støtte

Du må ta kontakt med kontaktlærer, sosiallærer, helsesykepleier, trener, leder i klubben, saksbehandler i NAV, barnevern, flyktningtjenesten eller lignende. De sender kopi av fakturaen du har fått til oss i Haugesund kommune, og vi betaler fakturaen direkte til klubben/organisasjonen. Vi betaler aldri ut midler til foreldre/foresatte.

Kontakt fritidskassen her

Retningslinjer for tilskudd (PDF, 2 MB)

Til toppen