Ukraina og vår beredskap

Haugesund kommune er i dialog med overordnet myndighet for å kunne ta i mot ofre for krigen i Ukraina. Her finner du informasjon om registering, bosetting, den frivillige innsatsen og hvordan du kan bidra for å hjelpe de som er i nød. Du finner også informasjon om vår beredskap.