Ukraina og vår beredskap

Haugesund kommune er i dialog med overordnet myndighet for å kunne ta i mot ofre for krigen i Ukraina. Her finner du informasjon om registering, bosetting, den frivillige innsatsen og hvordan du kan bidra for å hjelpe de som er i nød. Du finner også informasjon om vår beredskap.

Uregistrerte Ukrainere som er i Haugesund og Nord-Rogaland kan henvende seg på Haugesund politistasjon, Smedasundet 50 i Haugesund, for å melde ankomst. Personene som ønsker å bli registret må møte opp personlig. De blir deretter kontaktet av politiet for registrering. Åpningstiden på Haugesund politistasjon er hverdager 08.00 - 20.00 og lørdag 08.00 - 18.00. 

Kontaktinformasjon

Idar Høviskeland Pedersen
Avdelingsleder - pressekontakt
E-post
Telefon 52 74 44 46
Mobil 404 05 074
Cathrine Grindheim
Rådgiver - pressekontakt
E-post
Telefon 52 74 44 39
Mobil 905 72 658