Ukraina og vår beredskap

Haugesund kommune er i dialog med overordnet myndighet for å kunne ta i mot ofre for krigen i Ukraina. Her finner du informasjon om registering, bosetting, den frivillige innsatsen og hvordan du kan bidra for å hjelpe de som er i nød. Du finner også informasjon om vår beredskap.

Kontaktinformasjon

Idar Pedersen
Avdelingsleder
E-post
Telefon 52 74 44 46
Mobil 404 05 074
Cathrine Grindheim
Rådgiver
E-post
Telefon 52 74 44 39
Mobil 905 72 658