Litt om meg

Hva hadde vel Haugesund kommune vært uten de ansatte som daglig står til tjeneste for innbyggerne. I denne serien møter du noen av dem. 

Lorna sykler gjerne i tjeneste for Haugesund kommune. Liv Alsaker Sande

 

Navn: Lorna Mannes Dyrkolbotn

Alder: 57

Bosted: Haugesund

Interesser: Strikke, sy, frivillig arbeid, kystfriluftsliv og sykling.

Hvor jobber du? 

Jeg jobber i planavdelingen Enhet for Byutvikling som mobiltetsplanlegger. Kontorplassen min er ved Servicesenteret i Kirkegata 85.

Hvor lenge har du jobbet i Haugesund kommune?  

Jeg startet i kommunen som prosjektleder for Sykkelbyen Haugesund-Karmøy i 2017. Sykkelbyen ble lagt ned som prosjekt oktober 2021, og da gikk jeg over i stilling som mobilitetsplanlegger med fagfelt grønn mobilitet og trafikksikkerhet.

Fortell litt om arbeidsoppgavene dine? 

Jeg arbeider med å planlegge og tilrettelegge for at flere skal gå og sykle i hverdagen. Det kan være alt fra å lage og følge opp strategier, planlegging av sykkel- og gangetiltak, kartleggingsarbeid, og til etablering av mikromobilitet som bysykler og el-sparkesykler. Trafikksikkerhet henger tett sammen med dette arbeidet, jeg følger opp trafikksikkerhetsplanen med tilhørende handlingsplan. Kommunikasjonstiltak er også en del av arbeidet mitt.

Hva er ekstra viktig for deg i jobben din? 

Det som motiverer meg er at jeg kan bidra til en endring i innbyggernes reisevaner, fra bil til gange, sykkel og kollektivtransport. Arbeidet for at barn og unge skal kunne gå og sykle trygt på vei til skole og aktiviteter, er ekstra viktig for meg.

Beskriv en god arbeidsdag for deg? 

Varierte arbeidsoppgaver, gode møter med kollegaer og å se resultater av arbeidet. En befaring på sykkel vil alltid være et pluss!