Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Avdeling norskopplæring for voksne

Informasjon

Vi tilbyr kurs i norsk og samfunnskunnskap etter gjeldende regler.

Kurssted: Breidablik Læringssenter, Haraldsgt 110, 5527 Haugesund

Målgruppe: Voksne innvandrere, nybegynnere og viderekomne

Nivå: A1-, A2-, B1- og B2-nivå

Tidspunkt: Dag- og kveldstid og nettkurs (B2-nivå)

Kursstart: august 2020

Kursslutt: desember 2020

For nærmere opplysninger og påmelding, kontakt: Resepsjon: tlf. 52 74 48 60 eller Inntakskontor tlf. 52 74 48 64 eller på
e-post: 

Norskkurs på Breidablik læringssenter

  • Breidablik læringssenter tilbyr norskkurs på alle nivåer.
  • Nivåene bygger på det felles europeiske rammeverket for språk, og vi underviser etter læreplan i «Norsk med samfunnskunnskap for voksne innvandrere».
  • På dagtid tilbyr vi kurs fra 12 skoletimer i uka.
  • Pris: Deltakere som ikke har rett til gratis opplæring, kan delta på kurs mot betaling etter gjeldende satser.
  • Kursene på kveldstid er tre skoletimer i uka. Nettkurs i kombinasjon med kveldskurs gir bedre progresjon.
  • Kursinnholdet reflekterer nivåene, og vi vektlegger både skriftlige og muntlige ferdigheter; snakke, skrive, lytte, lese og grammatikk.

Kurstilbud

Innvandreravdelingen tilbyr ulike kurs for voksne innvandrere over 16 år.
Norsk og samfunnskunnskap, spor 1-3, nivå A1-A2, A2-B1 og B1-B2. Du kan lese mer om norskprøvene her.
Bransjekurs kan tilrettelegges i samarbeid med bedrifter.

Norsk med samfunnskunnskap - Overordnet mål
Kursdeltakerne skal kunne nå et ferdighetsnivå i norsk som setter dem i stand til å bruke eller bygge videre på sin medbrakte kompetanse i utdanning, arbeid og samfunnslivet forøvrig.

Beskrivelse av språknivå:

B2

Selvstendig bruker

Oversikt

Kan forstå hovedinnholdet i komplekse tekster om både konkrete og abstrakte emner. Kan delta i samtaler med et spontant og flytende språk. Kan skrive klare og detaljerte tekster, forklare et synspunkt og argumentere for og mot ulike alternativer.

Bestått B2-nivå gir adgang til de fleste studier.

   
   

B1

Selvstendig bruker

Kan forstå hovedinnholdet i klar, standard tekst, og snakke om kjente emner en møter i arbeid, skole og fritid. Kan skrive enkle, sammenhengende tekster om kjente emner. Kan beskrive opplevelser, hendelser, håp, drømmer og planer. Kan kort begrunne meninger og planer.

Bestått B1-nivå er anbefalt for å klare seg i videregående utdanning

   
   

A2

Basisbruker

Kan forstå setninger og vanlige uttrykk knyttet til dagliglivet. f.eks. om familie, innkjøp, nærmiljø og arbeidsliv. Kan klare seg i enkle samtaler. Kan med enkle ord fortelle om sin bakgrunn, sitt nærmiljø og personlige behov.

Bestått A2-nivå er et vanlig krav for å delta på kurs i regi av  f.eks. NAV.

   
   

A1

Begynnernivå

På dette nivået kan deltakeren forstå og bruke kjente, dagligdagse uttrykk og svært enkle utsagn om seg selv og nære forhold. Deltakeren kan presentere seg selv og svare på enkle spørsmål og delta i enkle samtaler hvis samtalepartneren snakker langsomt og tydelig og er innstilt på å hjelpe.       

     
   

B2

Nettkurs med oppfølging av lærer ved senteret

   

Det er mulighet for å dele opp betaling etter avtale.

 

Innvandreravdelingen tilbyr ulike kurs for voksne innvandrere over 16 år. Her finner du mer informasjon om dette.

Norsk og samfunnskunnskap, spor 1-3, nivå A1-A2, A2-B1 og B1-B2. Du finner læreplanen her, og du kan lese mer om norskprøvene her.  
Kurset  på B2 nivå kan sidestilles med Høyere nivå testen (B2-C1 nivå).  Her stilles krav om gjennomført opplæring på B1-nivå for å kunne delta på dagkurs og bestått B1 nivå for å kunne få plass på kveldskurs
Bransjekurs kan tilrettelegges  i samarbeid med arbeidsgivere

Priser

Priser Breidablik læringssenter høsten 2020 (17.08.20 - 18.12.20)

Norsk med samfunnskunnskap, ordinære norskkurs

Dagkurs

12 skoletimer per uke (oppstart 17.08)

A1

kr. 10 400

A2

Kr. 10 400

B1

Kr. 10 400

B2

Kr. 10 400

Kveldskurs

3 skoletimer per uke (oppstart 26.08)

A1

kr 3 150

A2

kr 3 150

B1

kr 3 150

B2 (onlinekurs)

kr 3 500

Norskprøvene

Norskprøvene for voksne innvandrere avvikles i fire perioden pr. år. Les mer her.

Norskprøvene
Opplæringen avsluttes med sentralt gitte prøver som måler muntlige og skriftlige språkferdigheter på ulike nivåer (nivå A1, A2, B1 og B2) slik de er beskrevet i læreplanen. Den muntlige og skriftlige delen av prøvene kan tas hver for seg. Den enkelte deltaker meldes opp til prøvene når det i samråd med lærer vurderes at en har nådd det aktuelle nivået (jfr mål i den individuelle planen). Ved første gangs oppmelding må alle tre delprøver til skriftlig prøve tas. Det utstedes prøvebevis etter hver prøve. For mer informasjon om prøvene, se kompetansenorge.no (klikk her).

Mer informasjon kan du få ved å henvende deg til skolen. Du kan også gå inn på nettsiden til IMDI (klikk her) eller Kompetanse Norge (klikk her) for mer utfyllende informasjon.

Siste nytt

I august 2020 starter vi norskkurs på alle nivåer. Her finner du mer informasjon om norskkursene.

For å melde deg på norskkurs, ta kontakt med oss i Haraldsgt. 110, eller ring oss på telefon 52 74 48 64 / 52 74 48 60.

 

I august 2020 starter vi nettkurs i 50 timer samfunnskunnskap på norsk og engelsk. Vi tilbyr også kurs i samfunnskunnskap på andre språk, på dag- og kveldstid.

Samfunnskunnskap kurs på et språk du forstår, er laget for å gi deg viktig kunnskap om Norge og om dine rettigheter, plikter og muligheter i det norske samfunnet.

For å melde deg på kurs i samfunnskunnskap, ta kontakt med oss i Haraldsgt. 110, eller ring oss på telefon 52 74 48 64 / 52 74 48 60.

 

I august 2020 starter vi nybegynnerkurs i engelsk grunnskolefag. Kurs på dagtid tirsdag og torsdag kl. 11.30 - 14.00. Opplæringen vil kunne føre fram til grunnskoleeksamen i engelsk.

For å melde deg på engelskkurs, ta kontakt med oss i Haraldsgt. 110, eller ring oss på telefon 52 74 48 64 / 52 74 48 60.

 

Kontakt oss

Breidablik læringssenter
Postboks 500, 5501 Haugesund

Telefon
: 52 74 48 60
E-post:

Rektor
Telefon: 52 74 48 61

Besøksadresse voksenopplæring:

Haraldsgata 110, 5527 Haugesund

Besøksadresse skoletilbud for barn (6-16 år):
Skåregata 109, 5527 Haugesund

Avdeling voksne innvandrere
Avdelingsleder: 52 74 48 63
Inntakskontor: 52 74 48 64 (tirsdag og torsdag 10.30-15.30)

Avdeling mottaksskolen
Avdelingsleder: 52 74 36 39

Avdeling tospråklige lærere
Avdelingsleder: 52 74 36 48

Avdeling grunnskole- og spes.ped.tilbud for voksne
Avdelingsleder: 52 74 48 62

Ansatte

anita157x144

Anita Samuelsen
Avdelingsleder
52 74 36 33 / 988 90 468

Else Marit

Else Marit Tryggestad
Rådgiver

Keren

Keren C. Nikolaisen
Inntakskontor


 

Gunvor

Gunvor Thuestad


Bård Arne Dahle

Kjerst Lie

Kjersti Lie

 

stian

Stian Våge Welde

Toril Bokn

Toril Bokn

Anne Marit

Anne Marit Lund


 

Randi

Randi Brekke Løvvig

Ruth Tove

Ruth Tove Vea


 


 

Toril Storesund

Toril Storesund

Tove Synøve

Tove Synnøve Tveit


Tove Økland Nesheim


 

Nexhmedin

Nexhmedin Peci

Åse sakkestad

Åse Iren Sakkestad

Åseso

Åse Storesund Olsen

 

Lovverk

Rett og plikt til 300/600 timer opplæring i norsk og samfunnskunnskap
Fra 01.09.05 er det innført lovfestet rett og plikt til 300/600 timer opplæring i norsk og samfunnskunnskap for enkelte innvandrere (jfr Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere, av 4. juli 2003. Du finner informasjon om Introduksjonsloven her). Noen har både rett og plikt til opplæring (dvs opplæringen er gratis), mens andre bare har plikt (og må betale for opplæringen), eller bare rett (dvs opplæringen er frivillig). Nærmere opplysninger om personkretsen kan fås ved henvendelse til skolen (jfr også skolens søknads- og kartleggingsskjema). 

Gjennomført opplæring (obligatoriske 300/600 timer) er et vilkår for å få permanent oppholdstillatelse og norsk stastborgerskap. Opplæringen er fordelt med 250/550 timer norsk og 50 timer samfunnskunnskap på et språk deltakeren forstår. Den obligatoriske opplæringen må gjennomføres innen tre år etter at oppholdstillatelse er gitt. Den enkelte deltaker kan søke om behovsprøvde timer og tildeles totalt 3000 timer hvis det vurderes å være behov for det (jfr mål i individuell plan). Hele opplæringen må gjennomførse i løpet av 5 år. 

Opplæringen
Opplæringen er nivåbasert og følger en nasjonal læreplan (Opplæringsplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere). Deltakerne kartlegges ved inntak og plasseres på spor 1, 2 eller 3 med utgangspunkt i den enkeltes bakgrunn og forutsetninger (bla skolebakgrunn og morsmål), samt målene for oppæringen.