Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Informasjon

Rett til spesialundervisning på grunnskolens område
På bakgrunn av sakkyndig vurdering vil voksne som ikke har eller ikke kan få utbytte av det ordinære opplæringstilbudet kunne ha rett til spesialundervisning på grunnskolens område etter opplæringslovens § 4A-2. Retten gjelder også voksne som har særlige behov for opplæring for å kunne utvikle eller holde ved like grunnleggende ferdigheter.

Lovverk

§ 4A-2.Rett til spesialundervisning på grunnskolens område

Vaksne som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet for vaksne, har rett til spesialundervisning.

Vaksne som har særlege behov for opplæring for å kunne utvikle eller halde ved like grunnleggjande dugleik, har rett til slik opplæring.

For opplæring etter denne paragraf gjeld § 5-1 andre ledd bortsett frå siste punktum, og §§ 5-3, 5-4, 5-5 og 5-6 tilsvarande.

Kontakt oss

Breidablik læringssenter
Postboks 500, 5501 Haugesund

Telefon
: 52 74 48 60
E-post:

Rektor
Telefon: 52 74 48 61

Besøksadresse voksenopplæring:

Haraldsgata 110, 5527 Haugesund

Besøksadresse skoletilbud for barn (6-16 år):
Skåregata 109, 5527 Haugesund

Avdeling voksne innvandrere
Avdelingsleder: 52 74 48 63
Inntakskontor: 52 74 48 64 (tirsdag og torsdag 10.30-15.30)

Avdeling mottaksskolen
Avdelingsleder: 52 74 36 39

Avdeling tospråklige lærere
Avdelingsleder: 52 74 36 48

Avdeling grunnskole- og spes.ped.tilbud for voksne
Avdelingsleder: 52 74 48 62

Ansatte

Pål

Pål Viland Monstad
Avdelingsleder
52 74 48 62 / 913 48 629

Trygve

Trygve Bjelland-Henriksen
Spesialpedagog
52 74 48 60

Anne Britt

Anne Britt Jacobsen
Spesialpedagog
52 74 48 67

Kirsti

Kirsti Josephsen
Logoped
52 74 48 65

Anders

Anders Dedekam
Spes.ped./grunnskolelærer
52 74 48 55

Per

Per Myklatun
Spes.ped./grunnskolelærer
52 74 48 69

Anne Kim

Anne Kim Trippestad
Spes.ped./grunnskolelærer
52 74 48 56

Oskar

Oskar Nesheim
Spes.ped./grunnskolelærer
52 74 48 66