Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg
  • Voksenopplæring
  • Grunnskole for voksne

Grunnskoleopplæring for voksne

Informasjon

Breidablik læringssenter tilbyr eksamensrettet grunnskoleopplæring for voksne over 16 år. Tilbudet er ment for voksne som av ulike grunner ikke har fullført hele eller deler av grunnskolen. Grunnskoletilbudet går over to til fire år og gir opplæring i de fagene som kreves for å kunne utstede vitnemål: norsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag og engelsk. Undervisningen følger ordinær læreplan (Kunnskapsløftet) for grunnskolen. Utdanningsløpet avsluttes med skriftlig og muntlig eksamen og vitnemål. Det er også mulig å søke opplæring i en eller flere grunnleggende ferdigheter (uttrykke seg skriftlig og muntlig, kunne regne, lese og bruke digitale verktøy). Med vitnemål fra grunnskole kan du søke videregående opplæring.

Opplæringen er organisert i tre klasser: G1, G2 og G3. Søkere som trenger forberedende opplæring i ett eller flere fag, starter i G1 og følger et tre- eller fireårig skoleløp, alt etter faglig utvikling og nivå. Undervisningen foregår på dagtid, 30 timer pr. uke. Alle søkere blir kartlagt og testet i fagene matematikk, norsk og engelsk. Vi tilbyr opplæring som i stor grad er tilpasset den enkelte.

Personer fra land med høy forekomst av tuberkulose må vise resultat av tuberkuloseundersøkelse før de blir tatt inn på grunnskoleopplæringen. Folkehelseinstituttet bestemmer hvilke land dette gjelder. Du finner en oversikt over dette på folkehelseinstituttets nettsider. Tuberkuloseundersøkelse for personer bosatt i Haugesund kommune gjennomføres på Sentrum helsestasjon, telefon 52 74 41 10.

Opplæring og undervisningsmateriell er gratis. Ta kontakt med oss for nærmere informasjon!

 

Utskrift E-post