Veiledere

Skrevet av Kenneth Nordhus .

pdf Kartleggingshjul - barnehage - utrednings- og førtilmeldingsfase

pdf TIBIR brosjyre 2019

pdf COS P brosjyre 2019

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner

Handlingsplan mot mobbing og andre krenkelser i barnehagen

Overganger fra hjem til barnehage

icon Kompendium bedre tverrfaglig innsats  

icon Tasteveileder

icon Regelverk rundt samtykke (354.09 kB)

icon10 bud for administrative møter i Haugesund kommune

icon Barn og unge i risiko (1.1 MB)

icon Fra bekymring til handling - En veiledning om tidlig intervensjon på rusområdet

icon Informasjonsbrosjyre om BASEN - PPT (207.02 kB)

icon Spesialpedagogisk veileder for barnehagene. (724.82 kB)

icon Veileder - Fra eldst til yngst (2.31 MB)

icon Veileder - Til barnets beste - samarbeid mellom barnehagen og barnevernstjenesten (930.95 kB)

icon Veiledningshefte - Plan overgang barnehage/skole 2011-2014 (802.39 kB)

icon Veileder for lovpålagte samtaler i skolen

icon Veileder til forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten (346.03 kB)

icon  Handlingsplan mot vold i nære relasjoner

icon Alvorlig skolefravær - veileder og rutiner

icon Veilder for dysleksi og dyslektiske vansker i skolen 

Veileder for oppstart av barnehage

Veileder for oppstart av Stafettlogg barnetrinn

Veileder for ungdomstrinn oppstart av Stafettlogg