Tekniske tjenester

Brannvern

Brannvern og forebyggende brannsikkerhet

Feiing

Behovsprøvet feiing og tilsyn med fyringsanlegg.

Gode råd

Vann fra springen - det er tingen! Bruk dovett! Bruk fettvett!

Gravetillatelse

Søknad om gravetillatelse i gater og veger.

Kommunalteknisk planlegging

Kommunalteknisk planlegging, prosjektering og utbygging

Park og friluft

Parker og grøntområder. Aksjon Rusken. Dugnadsmidler. Søknad om hogst. Skjøtselsavtaler

Vann og avløp

Vannforsyning og -kvalitet. Vannets hardhet. Vannmåler, Lekkasjesøking. Ledningskart. Rørleggermelding

Vedlikehold kommunale bygg

Drift og vedlikehold av kommunens bygningsmasse

SE OGSÅ

Avfallskvern
Bålbrenning
Eiendomsskatt
Farlig avfall
Haugesund vannverk
Kommunale tomter
Varsle om feil
Vinterberedskap

Logopedtjenesten i Haugesund kommune er samlet i spesialpedagogisk team, førskole og spesialpedagogisk avd., voksne på Breidablik læringssenter. Tjenesten skal yte hjelp til brukere mellom 0-100 år. Vi har pr i dag 4 ansatte med førskolelærer og allmennlærer som grunnutdanning. 2, 5 stilling skal gi hjelp til barn i førskole og skolealder, og 1,5 stilling skal betjene voksne brukere.

Logopedene arbeider med kartlegging, utredning og behandling av ulike former for kommunikasjonsvansker, stemmevansker, språk- og talevansker og svelgevansker, og med rehabilitering etter tilstander som har ført til slike vansker. I arbeidet inngår tverrfaglig samarbeid og evaluering av tiltak. Dette inkluderer vurdering av om tiltakene bør være i form av forebygging, diagnostisering, direkte hjelp til barnet og/eller veiledning så vel som forholdet mellom individrettede og systemrettede tiltak.

Når det gjelder barn blir oftest kartlegging gjort i samarbeid med foresatte. Da brukes blant annet Reynell språktest. Testen består av en koffert med leketøy, bilder og ringperm. Testen kartlegger språkforståelse og talespråk hos førskolebarn og barn som språklig fungerer på førskolenivå.

Søknadsskjema finner du under menyen Skjema.

Kontakt kommunen

Ring oss!
Ring oss på 52 74 30 00
Åpningstider
Åpningstider
Skriv til oss
Vil du heller skrive til oss?

                      Fant du det du lette etter?        Ja jeg fant det jeg lette etter        Nei, jeg fant ikke det jeg lette etter