Eksamen og elevvurdering

Eksamensdato, klage på eksamen, prøver, kartlegging, privateksamen, vitnemål

Elevens velferd

Skolehelsetjeneste, skolefravær, skoleskyss, tiltak mot mobbing, Olweus

Ferie og fridager

Skolerute med oversikt over skoleferie og fridager

Skooler

Pålogging for elever og lærere til den digitale læringsplattformen

Samarbeid

Skole/hjem samarbeid, FAU, SU, SMU, KFU og rådsorgan

Skolefritidsordning

Tilrettelegging for frilek og organiserte aktiviteter, samt tilsynsansvar for barn i skolen

Skolekrets

Inntaksområder, skoletilhørighet og skolekretsgrenser

Skoleportal

Kommunens egen skoleportal med mye skolerettet informasjon

Skoler

Barneskoler, ungdomsskoler og videregående og private skoler i Haugesund

Starte eller bytte skole

Innskriving, skolebytte, flytting eller utsatt skolestart

Videregående opplæring

Søk videregående skole, fag- og yrkesopplæring, lærling, praksisplass og oppfølgingstjeneste

Voksenopplæring

Eksamensrettet grunnskoleopplæring for voksne, tilpasset opplæring

SE OGSÅ

Barnevernet
Bibliotek
Breidablik læringssenter
Fysio og ergoterapi
Hauglandsløftet
Helsestasjon for ungdom
Kulturskolen
PPT
Styringsdokumenter i Haugesundsskolen
Skolemåltid
Stafettloggen
Utdanningsdirektoratet

Et fagfelt som retter seg mot språk, tale og kommunikasjon. Logopedene på Breidablik læringssenter tilbyr undervisning/behandling til personer over 19 år med kommunikasjons-, språk- og/eller talevansker. Et fagfelt som retter seg mot språk, tale og kommunikasjon.

Logopedene på Breidablik læringssenter tilbyr undervisning/behandling til personer over 19 år med kommunikasjons-, språk- og/eller talevansker. Eksempler på arbeidsområder: Afasi, dysartri, svelgevansker (dysfagi), kommunikasjonsvansker ved alvorlige sykdommer, pragmatiske og kognitive kommunikasjonsvansker, stemmevansker, taleflytvansker (stamming og løpsk tale).

Logopedene på Breidablik læringssenter tilbyr undervisning/behandling til personer over 19 år med kommunikasjons-, språk- og/eller talevansker.

Afasi
Afasi er språkvansker etter ervervet hjerneskade. Afasi skyldes som oftest hjerneslag etter blødning eller blodpropp i hjernen. Afasi kan imidlertid også forekomme ved hodeskader etter for eksempel trafikkulykker eller etter sykdommer som for eksempel hjernesvulst. En person med afasi har nedsatt evne til å uttrykke seg i tale og skrift. Han/hun kan i tillegg ha vansker med å forstå hva andre sier. Leseferdigheten er også rammet.

Dysartri
Dysartri er uttalevansker som skyldes forstyrrelser eller svikt i den muskulære kontrollen av taleapparatet. Dysartri er uttalevansker som skyldes forstyrrelser eller svikt i den muskulære kontrollen av taleapparatet. Uttalen kan være mer eller mindre utydelig, og det kan være tungt å snakke. Det kan være vanskelig å forstå talen til en person som har dysartri.

Dysartri kan være medfødt, eller den kan være ervervet, som for eksempel etter hodeskader ved ulykker eller etter hjerneslag. Dysartri kan også forekomme ved nevrologiske sykdommer, som blant annet Parkinson, ALS og MS.

Svelgevansker (dysfagi)
Dysfagi er vansker med å spise og svelge. Dette kan blant annet skyldes skade i musklene og nervene som styrer svelgingen, noe vi ser i forbindelse med sykdommer som blant annet MS og ALS, eller etter et hjerneslag. Etter operasjoner i munnhulen og svelget, som for eksempel ved enkelte krefttyper, kan det også forekomme svelgevansker. Ved dysfagi kan mat og drikke komme ned i lungene og forårsake infeksjoner.

Kontakt kommunen

Ring oss!
Ring oss på 52 74 30 00
Åpningstider
Åpningstider
Skriv til oss
Vil du heller skrive til oss?

                      Fant du det du lette etter?        Ja jeg fant det jeg lette etter        Nei, jeg fant ikke det jeg lette etter