Viktig info vedrørende Enhet for byutvikling

På grunn av smittefare i forbindelse med Koronaviruset, har kommunen som kjent stengt sine bygg for publikum. De fleste ansatte jobber hjemmefra, og saksbehandling og svar på henvendelser vil kunne ta lengre tid enn normalt. Alle folkemøter/informasjonsmøter er avlyst. Enkelte møter, med få deltakere, avtales gjennomført via video.

Arkivet vil ha noe forsinkelse i postregistreringen, så sett saksbehandler/kontaktperson på kopi når du sender e-post til oss. Det vil inntil videre ikke bli gjennomført oppmålingsforretninger, befaringer eller annet utearbeid hvor man kommer i kontakt med andre. Det er forsinkelser i politisk behandling av plan- og byggesaker.

Inntil videre er det med bakgrunn i smittefare utfordrende å fullføre saker med krav til oppmålingsforretning. Saksbehandler vil ta direkte kontakt med kunder for avklaring.

Hvis du har behov for møte eller telefonsamtale i en pågående sak, kan du kontakte Byutviklingsjefen på tlf 992 32 808 eller på e-post
Vi kan evt. sette opp møte via Teams (digitalt møte).

Plan, bygg og eiendom

Bygge, rive eller endre?

Sjekk om du må søke, slik søker du, behandlingstid, pris

Byggetilsyn

Ferdigattest, brukstillatelse, kontroll av byggetillatelse og varsling av ulovligheter

Eiendomsinformasjon og kart

Hva gjelder for eiendommen? Planinnsyn, reguleringsplan, kart

Eiendom - tjenester

Deling, seksjonering, grensejustering, arealoverføring, oppmåling

Klage

Klage på vedtak, serviceklager

Kommunale planer og planprosesser

Kunngjøring av plandokumenter, reguleringer, kommuneplan og sentrumsplan

Saksinnsyn

Politiske møter og saker. Postlister.

Endre/lage ny reguleringsplan

Bestill oppstartsmøte, send inn detaljregulering, info om overordnede planer/føringer

Byantikvar

Kontakt, hensynssoner i sentrum, frister for støtteordnigner

Enhet for byutvikling

Kontakt, besøksadresse, serviceerklæringer

Kommunale tomter

Kontakt, salg av tomter, kart

Servicesenteret

Åpningstider, besøksadresse, tjenester

Kontakt kommunen

Ring oss!
Ring oss på 52 74 30 00
Åpningstider
Åpningstider
Skriv til oss
Vil du heller skrive til oss?

                      Fant du det du lette etter?        Ja jeg fant det jeg lette etter        Nei, jeg fant ikke det jeg lette etter