Seksjonering

Oppdeling i eierseksjoner, reseksjonering (endring), sletting av seksjonering

Grensejustering

Justering av uhensiktsmessige eiendomsgrenser

Arealoverføring

Utveksling av areal mellom eiendommer

Klarlegging og nymerking

Oppmåling og koordinatfesting av eksisterende grenser. Nymerking av koordinatfestede grenser.

Sammenslåing

Sammenslåing av to eller flere matrikkelenheter (eiendommer) til ett gards- og bruksnummer.

Oppretting av grunneiendom

Oppretting av ny eiendom, som regel ved fradeling fra eksisterende eiendom

Konsesjon og konsesjonsfrihet

Kommunen er konsesjonsmyndighet for de fleste eiendomsoverdragelser etter konsesjonsloven

Deling av eiendom

Informasjon og veileder for deling av eiendom

Eiendom - tjenester

Enhet for byutvikling tilbyr saksbehandling og tjenester knyttet til matrikkelenheter (eiendommer) i tråd med relevant lovverk. Noen tiltak krever tillatelse etter plan- og bygningsloven, andre kan rekvireres med hjemmel i matrikkellova eller begjæres etter eierseksjonsloven.

Byggesaksavdelingen er kommunal plan- og bygningsmyndighet når det gjelder eiendom. Oppmålingstjenester og saker som behandles etter matrikkellova og/eller eierseksjonsloven håndteres av seksjon for geodata og oppmåling. 

Kontakt kommunen

Ring oss!
Ring oss på 52 74 30 00
Åpningstider
Åpningstider
Skriv til oss
Vil du heller skrive til oss?

                      Fant du det du lette etter?        Ja jeg fant det jeg lette etter        Nei, jeg fant ikke det jeg lette etter