Plan, bygg og eiendom

Bygge, rive eller endre?

Sjekk om du må søke, slik søker du, behandlingstid, pris

Byggetilsyn

Ferdigattest, brukstillatelse, kontroll av byggetillatelse og varsling av ulovligheter

Eiendomsinformasjon og kart

Hva gjelder for eiendommen? Planinnsyn, reguleringsplan, kart

Eiendom - tjenester

Deling, seksjonering, grensejustering, arealoverføring, oppmåling

Klage

Klage på vedtak, serviceklager

Kommunale planer og planprosesser

Kunngjøring av plandokumenter, reguleringer, kommuneplan og sentrumsplan

Saksinnsyn

Politiske møter og saker. Postlister.

Endre/lage ny reguleringsplan

Bestill oppstartsmøte, send inn detaljregulering, info om overordnede planer/føringer

Byantikvar

Kontakt, hensynssoner i sentrum, frister for støtteordnigner

Enhet for byutvikling

Kontakt, besøksadresse, serviceerklæringer

Kommunale tomter

Kontakt, salg av tomter, kart

Servicesenteret

Åpningstider, besøksadresse, tjenester

Logopedtjenesten i Haugesund kommune er samlet i spesialpedagogisk team, førskole og spesialpedagogisk avd., voksne på Breidablik læringssenter. Tjenesten skal yte hjelp til brukere mellom 0-100 år. Vi har pr i dag 4 ansatte med førskolelærer og allmennlærer som grunnutdanning. 2, 5 stilling skal gi hjelp til barn i førskole og skolealder, og 1,5 stilling skal betjene voksne brukere.

Logopedene arbeider med kartlegging, utredning og behandling av ulike former for kommunikasjonsvansker, stemmevansker, språk- og talevansker og svelgevansker, og med rehabilitering etter tilstander som har ført til slike vansker. I arbeidet inngår tverrfaglig samarbeid og evaluering av tiltak. Dette inkluderer vurdering av om tiltakene bør være i form av forebygging, diagnostisering, direkte hjelp til barnet og/eller veiledning så vel som forholdet mellom individrettede og systemrettede tiltak.

Når det gjelder barn blir oftest kartlegging gjort i samarbeid med foresatte. Da brukes blant annet Reynell språktest. Testen består av en koffert med leketøy, bilder og ringperm. Testen kartlegger språkforståelse og talespråk hos førskolebarn og barn som språklig fungerer på førskolenivå.

Søknadsskjema finner du under menyen Skjema.

Kontakt kommunen

Ring oss!
Ring oss på 52 74 30 00
Åpningstider
Åpningstider
Skriv til oss
Vil du heller skrive til oss?

                      Fant du det du lette etter?        Ja jeg fant det jeg lette etter        Nei, jeg fant ikke det jeg lette etter