Plan, bygg og eiendom

Bygge, rive eller endre?

Sjekk om du må søke, slik søker du, behandlingstid, pris

Byggetilsyn

Ferdigattest, brukstillatelse, kontroll av byggetillatelse og varsling av ulovligheter

Eiendomsinformasjon og kart

Hva gjelder for eiendommen? Planinnsyn, reguleringsplan, kart

Eiendom - tjenester

Deling, seksjonering, grensejustering, arealoverføring, oppmåling

Klage

Klage på vedtak, serviceklager

Kommunale planer og planprosesser

Kunngjøring av plandokumenter, reguleringer, kommuneplan og sentrumsplan

Saksinnsyn

Politiske møter og saker. Postlister.

Endre/lage ny reguleringsplan

Bestill oppstartsmøte, send inn detaljregulering, info om overordnede planer/føringer

Byantikvar

Kontakt, hensynssoner i sentrum, frister for støtteordnigner

Enhet for byutvikling

Kontakt, besøksadresse, serviceerklæringer

Kommunale tomter

Kontakt, salg av tomter, kart

Servicesenteret

Åpningstider, besøksadresse, tjenester

Søknadsskjema

Spesialundervisning voksne

For at vi skal kunne gi et spesialpedagogisk tilbud må det foreligge en sakyndig vurdering fra PPT. Hvis du ikke allerede har et tilbud ved Breidablik læringssenter må du kontakte PPT i Haugesund slik at de kan foreta en vurdering av de opplæringsbehov du har. PPT har et eget søknadsskjema. Du kan også ta kontakt med PPT i Haugesund på telefon 52 74 34 80.

Hvis du har behov for oppfølging av teknisk utstyr i forbindelse med synsvansker eller ASK (alternativ-supplerende-kommunikasjon) kan du eller din kontaktperson sende inn søknadsskjema merket Søknad om hjelp til oppløring/oppfølging av teknisk utstyr til syn/ASK nedenfor. Skjemaet må delvis fylles ut av henviser (synskontakt eller andre).

Søknadsskjema spesialpedagogisk tilbud for voksne
Søknadsskjema om sakkyndig vurdering hos PPT
Søknadsskjema om hjelp til opplæring/oppfølging av teknisk utstyr til syn/ASK

Grunnskole for voksne

Voksne over 16 år

Spesial- undervisning

Voksne over 16 år

Prøver

Norskprøve, samfunnskunnskapsprøve, statsborgerprøve

Grunnskole for barn

Mottaksskole for barn 6 til 16 år

Tospråklig undervisning

Morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring for barn 6 til 16 år

Skjema

Søknadsskjema

Om oss

Informasjon om Breidablik læringssenter
Breidablik læringssenter på facebook

Kontakt kommunen

Ring oss!
Ring oss på 52 74 30 00
Åpningstider
Åpningstider
Skriv til oss
Vil du heller skrive til oss?

                      Fant du det du lette etter?        Ja jeg fant det jeg lette etter        Nei, jeg fant ikke det jeg lette etter