Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Omsorgstjenester

Avlastning

Avlastning til familier og personer med tyngende omsorgsoppgaver

Begravelse og gravferd

Gravlunder, kirkegårder, begravelser og bisettelser

Dagtilbud

Trim, andakt, bingo, håndarbeid, sang og musikk

Eldreomsorg

Hjelp i hjemmet, omsorgssenter, dagsenter, seniorsenter, vern

Frisklivssentral

Frisklivssentral, seniorsenter, tilbud, henvisning, kurs og veiledning

Fysio- og ergoterapi

Rehabilitering, fysio- og ergoterapti for barn og voksne, fysioterapeuter med kommunal avtale, hjelpemidler.

Hjemmetjeneste

Hjemmetjeneste, hjemmesykepleier, hjelpemidler, trygghetsalarm

Kreftkoordinator

Koordinerer og tilrettelegger hverdagen for kreftsyke og pårørende

Bestilling av middag

Bestill middag av kjøkkendriften i Haugesund kommmune.

Nedsatt funksjonsevne

Hjelpemidler, ledsagerbevis, støttekontakt, parkering for forflytningshemmede, TT-kort

Omsorgsbolig

Bolig til særlig vanskeligstilte med Haugesund som bostedskommune

Vaksine

Vaksinasjonsprogram, reisevaksiner, test av turberkulose, smittervernkontor

SE OGSÅ

Barnevern
Besøkshjem
Bofellesskap
Fastlege
Frivilligsentral
Hjelpemidler
Hjemmesykepleier
Individuell plan
Korttidsopphold
Ledsager
Mine resepter
Psykisk helse
Samhandlingsreformen
Sosialtjeneste
Tannhelse
Vedtakskontoret

Et fagfelt som retter seg mot språk, tale og kommunikasjon. Logopedene på Breidablik læringssenter tilbyr undervisning/behandling til personer over 19 år med kommunikasjons-, språk- og/eller talevansker. Et fagfelt som retter seg mot språk, tale og kommunikasjon.

Logopedene på Breidablik læringssenter tilbyr undervisning/behandling til personer over 19 år med kommunikasjons-, språk- og/eller talevansker. Eksempler på arbeidsområder: Afasi, dysartri, svelgevansker (dysfagi), kommunikasjonsvansker ved alvorlige sykdommer, pragmatiske og kognitive kommunikasjonsvansker, stemmevansker, taleflytvansker (stamming og løpsk tale).

Logopedene på Breidablik læringssenter tilbyr undervisning/behandling til personer over 19 år med kommunikasjons-, språk- og/eller talevansker.

Afasi
Afasi er språkvansker etter ervervet hjerneskade. Afasi skyldes som oftest hjerneslag etter blødning eller blodpropp i hjernen. Afasi kan imidlertid også forekomme ved hodeskader etter for eksempel trafikkulykker eller etter sykdommer som for eksempel hjernesvulst. En person med afasi har nedsatt evne til å uttrykke seg i tale og skrift. Han/hun kan i tillegg ha vansker med å forstå hva andre sier. Leseferdigheten er også rammet.

Dysartri
Dysartri er uttalevansker som skyldes forstyrrelser eller svikt i den muskulære kontrollen av taleapparatet. Dysartri er uttalevansker som skyldes forstyrrelser eller svikt i den muskulære kontrollen av taleapparatet. Uttalen kan være mer eller mindre utydelig, og det kan være tungt å snakke. Det kan være vanskelig å forstå talen til en person som har dysartri.

Dysartri kan være medfødt, eller den kan være ervervet, som for eksempel etter hodeskader ved ulykker eller etter hjerneslag. Dysartri kan også forekomme ved nevrologiske sykdommer, som blant annet Parkinson, ALS og MS.

Svelgevansker (dysfagi)
Dysfagi er vansker med å spise og svelge. Dette kan blant annet skyldes skade i musklene og nervene som styrer svelgingen, noe vi ser i forbindelse med sykdommer som blant annet MS og ALS, eller etter et hjerneslag. Etter operasjoner i munnhulen og svelget, som for eksempel ved enkelte krefttyper, kan det også forekomme svelgevansker. Ved dysfagi kan mat og drikke komme ned i lungene og forårsake infeksjoner.

Kontakt kommunen

Ring oss!
Ring oss på 52 74 30 00
Åpningstider
Åpningstider
Skriv til oss
Vil du heller skrive til oss?

                      Fant du det du lette etter?        Ja jeg fant det jeg lette etter        Nei, jeg fant ikke det jeg lette etter