Omsorgstjenester

Avlastning

Avlastning til familier og personer med tyngende omsorgsoppgaver

Begravelse og gravferd

Gravlunder, kirkegårder, begravelser og bisettelser

Dagtilbud

Trim, andakt, bingo, håndarbeid, sang og musikk

Eldreomsorg

Hjelp i hjemmet, omsorgssenter, dagsenter, seniorsenter, vern

Frisklivssentral

Frisklivssentral, seniorsenter, tilbud, henvisning, kurs og veiledning

Fysio- og ergoterapi

Rehabilitering, fysio- og ergoterapti for barn og voksne, fysioterapeuter med kommunal avtale, hjelpemidler.

Hjemmebaserte tjenester

Hjemmehjelp, hjemmesykepleier, hjelpemidler, trygghetsalarm

Kreftkoordinator

Koordinerer og tilrettelegger hverdagen for kreftsyke og pårørende

Matombringning

Tildeling av mat til brukere etter søknad til kommunen

Nedsatt funksjonsevne

Hjelpemidler, ledsagerbevis, støttekontakt, parkering for forflytningshemmede, TT-kort

Omsorgsbolig

Bolig til særlig vanskeligstilte med Haugesund som bostedskommune

Vaksine

Vaksinasjonsprogram, reisevaksiner, test av turberkulose, smittervernkontor

SE OGSÅ

Barnevern
Besøkshjem
Bofellesskap
Fastlege
Frivilligsentral
Hjelpemidler
Hjemmesykepleier
Individuell plan
Korttidsopphold
Ledsager
Mine resepter
Psykisk helse
Samhandlingsreformen
Sosialtjeneste
Tannhelse
Vedtakskontoret

Kontakt kommunen

Ring oss!
Ring oss på 52 74 30 00
Åpningstider
Åpningstider
Skriv til oss
Vil du heller skrive til oss?

NB! Dette nettstedet benytter informasjonskapsler og lignende teknologier

Dersom du ikke endrer innstillinger i nettleseren aksepterer du bruk av dette.

Jeg forstår

                      Fant du det du lette etter?        Ja jeg fant det jeg lette etter        Nei, jeg fant ikke det jeg lette etter