Næringsliv

Salg, skjenking og servering

Ambulerende bevilling, kunnskapsprøver, ruspolitiske handlingsplan.

Næringssjef

Etablering, veiledning, kubatoren, næringsareal, rapporter og planer

Film- og videokonsesjon

Salg og utleie av film eller video i næringsøyemed kan ikke skje uten konsesjon fra kommunen.

Haugaland arbeidsgiverkontroll

Råd og veiledning, kontroll av arbeidsgivere når det gjelder skattetrekk, arbeidsgiveravgift og beregning av oppgjør.

Haugaland Vekst

Lokalt næringsarbeid og regionalt utviklingsarbeid, etableringsveiledning.

Kemner

Innfordring av skatt, skatteregnskap og arbeidsgiverkontroll

Turistkontor

Hos turistinformasjonen får du informasjon og brosjyrer, hjelp med bestilling av overnatting i Haugesund og omegn salg av busskort på vegne av Kolumbus.

Torgsalg

Haugesund kommune leier ut torgplasser i Torggata og på Rådhusplassen.

SE OGSÅ

Altinn
Digital postkasse
Eiendomsskatt
Haugesundregionen
Næringsareal
Skatteetaten
Skatt og ligning
Starte og drive egen bedrift

Et fagfelt som retter seg mot språk, tale og kommunikasjon. Logopedene på Breidablik læringssenter tilbyr undervisning/behandling til personer over 19 år med kommunikasjons-, språk- og/eller talevansker. Et fagfelt som retter seg mot språk, tale og kommunikasjon.

Logopedene på Breidablik læringssenter tilbyr undervisning/behandling til personer over 19 år med kommunikasjons-, språk- og/eller talevansker. Eksempler på arbeidsområder: Afasi, dysartri, svelgevansker (dysfagi), kommunikasjonsvansker ved alvorlige sykdommer, pragmatiske og kognitive kommunikasjonsvansker, stemmevansker, taleflytvansker (stamming og løpsk tale).

Logopedene på Breidablik læringssenter tilbyr undervisning/behandling til personer over 19 år med kommunikasjons-, språk- og/eller talevansker.

Afasi
Afasi er språkvansker etter ervervet hjerneskade. Afasi skyldes som oftest hjerneslag etter blødning eller blodpropp i hjernen. Afasi kan imidlertid også forekomme ved hodeskader etter for eksempel trafikkulykker eller etter sykdommer som for eksempel hjernesvulst. En person med afasi har nedsatt evne til å uttrykke seg i tale og skrift. Han/hun kan i tillegg ha vansker med å forstå hva andre sier. Leseferdigheten er også rammet.

Dysartri
Dysartri er uttalevansker som skyldes forstyrrelser eller svikt i den muskulære kontrollen av taleapparatet. Dysartri er uttalevansker som skyldes forstyrrelser eller svikt i den muskulære kontrollen av taleapparatet. Uttalen kan være mer eller mindre utydelig, og det kan være tungt å snakke. Det kan være vanskelig å forstå talen til en person som har dysartri.

Dysartri kan være medfødt, eller den kan være ervervet, som for eksempel etter hodeskader ved ulykker eller etter hjerneslag. Dysartri kan også forekomme ved nevrologiske sykdommer, som blant annet Parkinson, ALS og MS.

Svelgevansker (dysfagi)
Dysfagi er vansker med å spise og svelge. Dette kan blant annet skyldes skade i musklene og nervene som styrer svelgingen, noe vi ser i forbindelse med sykdommer som blant annet MS og ALS, eller etter et hjerneslag. Etter operasjoner i munnhulen og svelget, som for eksempel ved enkelte krefttyper, kan det også forekomme svelgevansker. Ved dysfagi kan mat og drikke komme ned i lungene og forårsake infeksjoner.

                      Fant du det du lette etter?        Ja jeg fant det jeg lette etter        Nei, jeg fant ikke det jeg lette etter