Kultur og fritid

Bibliotek

Bibliotek med stort utvalg av tjenester, lesesal, utlån, oppslagsverk, aviser

Dugnadsmidler

Dugnadsmidler skal stimulere til sosial og fysisk aktivitet i nærmiljøet.

Friluftsliv

Badeplasser, bål og grill, parker, friområder, turkart, hundepark, Frisk i friluft

Frisklivssentral

Frisklivssentral, seniorsenter, kurstilbud, levevaner, fysisk helse, kosthold, snus- og røykeslutt og mental helse

Idrettsarenaer

Fotballbaner, idrettshaller, gymsaler, ridesenter, baner og anlegg

Ishall og svømmehall

Oversikt over idrettsanlegg, haller, priser og åpningstider

Kulturhus

Oversikt over ulike kulturhus og kulturarenaer

Kulturmidler

Kulturstipend, kulturpris, idrettspris, idrettsstipend, søknad m.m.

Lag og foreninger

Det er over 500 lag og foreninger i byen

Leie av lokaler

Utleie av gymsaler, flerbruksanlegg, idrettsanlegg, kulturhus, og basseng.

Tilskudd

Fritidskortet, kommunal tilskuddsordning til lag og foreninger

Torgplass/standplass

Utleie av torgplasser på Rådhusplassen og i Torggata.

SE OGSÅ

Museum
Bleikemyr bydelshus
Edda kinosenter
Fartein Valen festivalen
Festiviteten
Filmfestival
Friluftsrådet Vest
Gamle Slaktehuset
Hemmingstad kultursenter
TellTur
Seniorfestivalen
Sildajazzen

Et fagfelt som retter seg mot språk, tale og kommunikasjon. Logopedene på Breidablik læringssenter tilbyr undervisning/behandling til personer over 19 år med kommunikasjons-, språk- og/eller talevansker. Et fagfelt som retter seg mot språk, tale og kommunikasjon.

Logopedene på Breidablik læringssenter tilbyr undervisning/behandling til personer over 19 år med kommunikasjons-, språk- og/eller talevansker. Eksempler på arbeidsområder: Afasi, dysartri, svelgevansker (dysfagi), kommunikasjonsvansker ved alvorlige sykdommer, pragmatiske og kognitive kommunikasjonsvansker, stemmevansker, taleflytvansker (stamming og løpsk tale).

Logopedene på Breidablik læringssenter tilbyr undervisning/behandling til personer over 19 år med kommunikasjons-, språk- og/eller talevansker.

Afasi
Afasi er språkvansker etter ervervet hjerneskade. Afasi skyldes som oftest hjerneslag etter blødning eller blodpropp i hjernen. Afasi kan imidlertid også forekomme ved hodeskader etter for eksempel trafikkulykker eller etter sykdommer som for eksempel hjernesvulst. En person med afasi har nedsatt evne til å uttrykke seg i tale og skrift. Han/hun kan i tillegg ha vansker med å forstå hva andre sier. Leseferdigheten er også rammet.

Dysartri
Dysartri er uttalevansker som skyldes forstyrrelser eller svikt i den muskulære kontrollen av taleapparatet. Dysartri er uttalevansker som skyldes forstyrrelser eller svikt i den muskulære kontrollen av taleapparatet. Uttalen kan være mer eller mindre utydelig, og det kan være tungt å snakke. Det kan være vanskelig å forstå talen til en person som har dysartri.

Dysartri kan være medfødt, eller den kan være ervervet, som for eksempel etter hodeskader ved ulykker eller etter hjerneslag. Dysartri kan også forekomme ved nevrologiske sykdommer, som blant annet Parkinson, ALS og MS.

Svelgevansker (dysfagi)
Dysfagi er vansker med å spise og svelge. Dette kan blant annet skyldes skade i musklene og nervene som styrer svelgingen, noe vi ser i forbindelse med sykdommer som blant annet MS og ALS, eller etter et hjerneslag. Etter operasjoner i munnhulen og svelget, som for eksempel ved enkelte krefttyper, kan det også forekomme svelgevansker. Ved dysfagi kan mat og drikke komme ned i lungene og forårsake infeksjoner.

Kontakt kommunen

Ring oss!
Ring oss på 52 74 30 00
Åpningstider
Åpningstider
Skriv til oss
Vil du heller skrive til oss?

                      Fant du det du lette etter?        Ja jeg fant det jeg lette etter        Nei, jeg fant ikke det jeg lette etter