Helsetjenester

Folkehelse

Tjenester for å fremme helse og trivsel i befolkningen.

Frisklivssentral

Havnaberg frisklivssentral er et kompetansesenter for endring av levevaner.

Fysio- og ergoterapi

Rehabilitering, fysio- og ergoterapi for barn og voksne.

Helsestasjon/jordmor

Barn opp til skolepliktig alder, ungdomshelsestasjon med egen guttedag. Jordmortjeneste.

Kreftkoordinator

Koordinerer og legger til rette hverdagen for kreftsyke og pårørende.

Legevakt

Legevakten og tannlegevakten gir øyeblikkelig hjelp utenom ordinær åpningstid.

Miljørettet helsevern

Luftforurensning, støy, inneklima, skadedyr.

Psykisk helse

Alle har en psykisk helse. Målet er å fremme selvstendighet og evne til å mestre eget liv.

Rusavhengighet

Hjelp til mennesker med rusrelaterte problemer. Forebyggende rusarbeid.

Samhandlingsreformen

Sikre helhetlige helse- og omsorgstjenester gjennom tettere samhandling mellom ulike nivåer i helsetjenesten.

Skolehelsetjeneste

Helsetjenester til alle skoleelever under 20 år. Råd,veiledning, vaksiner og helseundersøkelser.

Vaksine

Ved vaksineklinikken får du råd, veiledning og kan ta vaksiner/reisevaksiner.

SE OGSÅ

Barn og unges helsetjeneste
Boligenheten
Fastlege
Habilitering og rehabilitering
Helse og forebygging
Hjelpemidler
Hukommelsesteam
Individuell plan
Ledsager
Legater
Sentrum behandlingssenter
Svangerskapsomsorg
Tannhelsetjeneste
Tiltaksenheten
Varsling av alvorlige hendelser
Vedtakskontoret

Et fagfelt som retter seg mot språk, tale og kommunikasjon. Logopedene på Breidablik læringssenter tilbyr undervisning/behandling til personer over 19 år med kommunikasjons-, språk- og/eller talevansker. Et fagfelt som retter seg mot språk, tale og kommunikasjon.

Logopedene på Breidablik læringssenter tilbyr undervisning/behandling til personer over 19 år med kommunikasjons-, språk- og/eller talevansker. Eksempler på arbeidsområder: Afasi, dysartri, svelgevansker (dysfagi), kommunikasjonsvansker ved alvorlige sykdommer, pragmatiske og kognitive kommunikasjonsvansker, stemmevansker, taleflytvansker (stamming og løpsk tale).

Logopedene på Breidablik læringssenter tilbyr undervisning/behandling til personer over 19 år med kommunikasjons-, språk- og/eller talevansker.

Afasi
Afasi er språkvansker etter ervervet hjerneskade. Afasi skyldes som oftest hjerneslag etter blødning eller blodpropp i hjernen. Afasi kan imidlertid også forekomme ved hodeskader etter for eksempel trafikkulykker eller etter sykdommer som for eksempel hjernesvulst. En person med afasi har nedsatt evne til å uttrykke seg i tale og skrift. Han/hun kan i tillegg ha vansker med å forstå hva andre sier. Leseferdigheten er også rammet.

Dysartri
Dysartri er uttalevansker som skyldes forstyrrelser eller svikt i den muskulære kontrollen av taleapparatet. Dysartri er uttalevansker som skyldes forstyrrelser eller svikt i den muskulære kontrollen av taleapparatet. Uttalen kan være mer eller mindre utydelig, og det kan være tungt å snakke. Det kan være vanskelig å forstå talen til en person som har dysartri.

Dysartri kan være medfødt, eller den kan være ervervet, som for eksempel etter hodeskader ved ulykker eller etter hjerneslag. Dysartri kan også forekomme ved nevrologiske sykdommer, som blant annet Parkinson, ALS og MS.

Svelgevansker (dysfagi)
Dysfagi er vansker med å spise og svelge. Dette kan blant annet skyldes skade i musklene og nervene som styrer svelgingen, noe vi ser i forbindelse med sykdommer som blant annet MS og ALS, eller etter et hjerneslag. Etter operasjoner i munnhulen og svelget, som for eksempel ved enkelte krefttyper, kan det også forekomme svelgevansker. Ved dysfagi kan mat og drikke komme ned i lungene og forårsake infeksjoner.

Kontakt kommunen

Ring oss!
Ring oss på 52 74 30 00
Åpningstider
Åpningstider
Skriv til oss
Vil du heller skrive til oss?

                      Fant du det du lette etter?        Ja jeg fant det jeg lette etter        Nei, jeg fant ikke det jeg lette etter