Helsetjenester

Folkehelse

Tjenester for å fremme helse og trivsel i befolkningen.

Frisklivssentral

Havnaberg frisklivssentral er et kompetansesenter for endring av levevaner.

Fysio- og ergoterapi

Rehabilitering, fysio- og ergoterapi for barn og voksne.

Helsestasjon/jordmor

Barn opp til skolepliktig alder, ungdomshelsestasjon med egen guttedag. Jordmortjeneste.

Kreftkoordinator

Koordinerer og legger til rette hverdagen for kreftsyke og pårørende.

Legevakt

Legevakten og tannlegevakten gir øyeblikkelig hjelp utenom ordinær åpningstid.

Miljørettet helsevern

Luftforurensning, støy, inneklima, skadedyr.

Psykisk helse

Alle har en psykisk helse. Målet er å fremme selvstendighet og evne til å mestre eget liv.

Rusavhengighet

Hjelp til mennesker med rusrelaterte problemer. Forebyggende rusarbeid.

Samhandlingsreformen

Sikre helhetlige helse- og omsorgstjenester gjennom tettere samhandling mellom ulike nivåer i helsetjenesten.

Skolehelsetjeneste

Helsetjenester til alle skoleelever under 20 år. Råd,veiledning, vaksiner og helseundersøkelser.

Vaksine

Ved vaksineklinikken får du råd, veiledning og kan ta vaksiner/reisevaksiner.

SE OGSÅ

Boligenheten
Dinutvei.no
Fastlege
Habilitering og rehabilitering
Helse og forebygging
Hjelpemidler
Hukommelsesteam
Individuell plan
Ledsager
Legater
Sentrum behandlingssenter
Svangerskapsomsorg
Tannhelsetjeneste
Tiltaksenheten
Vedtakskontoret

Kontakt kommunen

Ring oss!
Ring oss på 52 74 30 00
Åpningstider
Åpningstider
Skriv til oss
Vil du heller skrive til oss?

NB! Dette nettstedet benytter informasjonskapsler og lignende teknologier

Dersom du ikke endrer innstillinger i nettleseren aksepterer du bruk av dette.

Jeg forstår

                      Fant du det du lette etter?        Ja jeg fant det jeg lette etter        Nei, jeg fant ikke det jeg lette etter