Bolig og sosiale tjenester

Finn ditt NAV kontor

Finn NAV-kontor, åpningstider, tjenester

Sosiale tjenester

Økonomisk hjelp og rådgivning, kvalifiseringsprogram, frikort, introduksjonsprogram for flyktninger

Bostøtte

For alle som har lav inntekt og trenger støtte til å betale høye boutgifter

Kommunal bolig

Det er mulig å søke om leie av kommunal bolig. Da må en del vilkår være oppfylt

Startlån og boligtilskudd

For deg som har vanskeligheter med å få boliglån til å komme inn på boligmarkedet

Bosetting av flyktninger

Introduksjonsprogram for flyktninger, bosetting med mer

Tolketjenester

Bestilling av tolk, jobb som tolk, kontakt tolketjenesten

Legater

Utdanningslegater og legater for eldre og syke.

SE OGSÅ

Veiviser for bolig og velferd
Arbeidsledig og jobbsøker
Avfall og renovasjon
Barnetrygd
Dagpenger
Folkeregisteret
Grunnlån i Husbanken
Grunn- og hjelpestønad
Kontaktstøtte
Meld flytting
Skattekort / Frikort
Skatteoppgjør
Sykdom i familien
Tilskudd til privatpersoner

Logopedtjenesten i Haugesund kommune er samlet i spesialpedagogisk team, førskole og spesialpedagogisk avd., voksne på Breidablik læringssenter. Tjenesten skal yte hjelp til brukere mellom 0-100 år. Vi har pr i dag 4 ansatte med førskolelærer og allmennlærer som grunnutdanning. 2, 5 stilling skal gi hjelp til barn i førskole og skolealder, og 1,5 stilling skal betjene voksne brukere.

Logopedene arbeider med kartlegging, utredning og behandling av ulike former for kommunikasjonsvansker, stemmevansker, språk- og talevansker og svelgevansker, og med rehabilitering etter tilstander som har ført til slike vansker. I arbeidet inngår tverrfaglig samarbeid og evaluering av tiltak. Dette inkluderer vurdering av om tiltakene bør være i form av forebygging, diagnostisering, direkte hjelp til barnet og/eller veiledning så vel som forholdet mellom individrettede og systemrettede tiltak.

Når det gjelder barn blir oftest kartlegging gjort i samarbeid med foresatte. Da brukes blant annet Reynell språktest. Testen består av en koffert med leketøy, bilder og ringperm. Testen kartlegger språkforståelse og talespråk hos førskolebarn og barn som språklig fungerer på førskolenivå.

Søknadsskjema finner du under menyen Skjema.

Kontakt kommunen

Ring oss!
Ring oss på 52 74 30 00
Åpningstider
Åpningstider
Skriv til oss
Vil du heller skrive til oss?

                      Fant du det du lette etter?        Ja jeg fant det jeg lette etter        Nei, jeg fant ikke det jeg lette etter