Bolig og sosiale tjenester

Finn ditt NAV kontor

Finn NAV-kontor, åpningstider, tjenester

Sosiale tjenester

Økonomisk hjelp og rådgivning, kvalifiseringsprogram, frikort, introduksjonsprogram for flyktninger

Bostøtte

For alle som har lav inntekt og trenger støtte til å betale høye boutgifter

Kommunal bolig

Det er mulig å søke om leie av kommunal bolig. Da må en del vilkår være oppfylt

Startlån og boligtilskudd

For deg som har vanskeligheter med å få boliglån til å komme inn på boligmarkedet

Bosetting av flyktninger

Introduksjonsprogram for flyktninger, bosetting med mer

Tolketjenester

Bestilling av tolk, jobb som tolk, kontakt tolketjenesten

Legater

Utdanningslegater og legater for eldre og syke.

SE OGSÅ

Veiviser for bolig og velferd
Arbeidsledig og jobbsøker
Avfall og renovasjon
Barnetrygd
Dagpenger
Folkeregisteret
Grunnlån i Husbanken
Grunn- og hjelpestønad
Kontaktstøtte
Meld flytting
Skattekort / Frikort
Skatteoppgjør
Sykdom i familien
Tilskudd til privatpersoner

Søknadsskjema

Spesialundervisning voksne

For at vi skal kunne gi et spesialpedagogisk tilbud må det foreligge en sakyndig vurdering fra PPT. Hvis du ikke allerede har et tilbud ved Breidablik læringssenter må du kontakte PPT i Haugesund slik at de kan foreta en vurdering av de opplæringsbehov du har. PPT har et eget søknadsskjema. Du kan også ta kontakt med PPT i Haugesund på telefon 52 74 34 80.

Hvis du har behov for oppfølging av teknisk utstyr i forbindelse med synsvansker eller ASK (alternativ-supplerende-kommunikasjon) kan du eller din kontaktperson sende inn søknadsskjema merket Søknad om hjelp til oppløring/oppfølging av teknisk utstyr til syn/ASK nedenfor. Skjemaet må delvis fylles ut av henviser (synskontakt eller andre).

Søknadsskjema spesialpedagogisk tilbud for voksne
Søknadsskjema om sakkyndig vurdering hos PPT
Søknadsskjema om hjelp til opplæring/oppfølging av teknisk utstyr til syn/ASK

Grunnskole for voksne

Voksne over 16 år

Spesial- undervisning

Voksne over 16 år

Prøver

Norskprøve, samfunnskunnskapsprøve, statsborgerprøve

Grunnskole for barn

Mottaksskole for barn 6 til 16 år

Tospråklig undervisning

Morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring for barn 6 til 16 år

Skjema

Søknadsskjema

Om oss

Informasjon om Breidablik læringssenter
Breidablik læringssenter på facebook

Kontakt kommunen

Ring oss!
Ring oss på 52 74 30 00
Åpningstider
Åpningstider
Skriv til oss
Vil du heller skrive til oss?

                      Fant du det du lette etter?        Ja jeg fant det jeg lette etter        Nei, jeg fant ikke det jeg lette etter