Bolig og sosiale tjenester

Bostøtte

For alle som har lav inntekt og trenger støtte til å betale høye boutgifter

Finn ditt NAV kontor

Finn NAV-kontor, åpningstider, tjenester

Fri rettshjelp

Sosial støtteordning med formål å sikre nødvendig juridisk bistand

Kommunal bolig

Det er mulig å søke om leie av kommunal bolig. Da må en del vilkår være oppfylt

Legater

Utdanningslegater og legater for eldre og syke.

Sosiale tjenester

Økonomisk hjelp og rådgivning, kvalifiseringsprogram, frikort, introduksjonsprogram for flyktninger

Startlån og boligtilskudd

For deg som har vanskeligheter med å få boliglån til å komme inn på boligmarkedet

Tolketjenester

Bestilling av tolk, jobb som tolk, kontakt tolketjenesten

SE OGSÅ

Veiviser for bolig og velferd
Arbeidsledig og jobbsøker
Avfall og renovasjon
Barnetrygd
Dagpenger
Folkeregisteret
Grunnlån i Husbanken
Grunn- og hjelpestønad
Kontaktstøtte
Meld flytting
Skattekort / Frikort
Skatteoppgjør
Sykdom i familien
Kartlegg dine interesser
Tilskudd til privatpersoner

Kontakt kommunen

Ring oss!
Ring oss på 52 74 30 00
Åpningstider
Åpningstider
Skriv til oss
Vil du heller skrive til oss?

                      Fant du det du lette etter?        Ja jeg fant det jeg lette etter        Nei, jeg fant ikke det jeg lette etter