Rutiner for valgmedarbeideren

Medlemmer av stemmestyret og valgmedarbeidere har på valgdagen følgende arbeidsoppgaver:

• organisere stemmemottaket
• gjennomføre valget
• rydde valglokalet
• telle opp stemmer etter at valglokalet er stengt
• føre møtebok/protokoll
• ringe inn resultatet til valgstyrets sekretariat
• forsegling av stemmesedler og frakt av disse og møtebok til rådhuset

Stemmestyrets leder og nestleder har ansvar for at alt skal gå riktig for seg i sin krets på valgdagen. De koordinerer oppgavene til medlemmene av stemmestyret og valgfunksjonærene, og har kontakten med valgstyrets sekretariat før, under og etter valget.

Utskrift