Listeforslag

KORT FORTALT

  • Godkjente listeforslag blir lagt ut etter at de er godkjent av valgstyret jf. valgloven § 6-7.
  • Listeforslag blir lagt ut til ettersyn etter hvert som de kommer inn jf. valgloven § 6-6 (1).
  • Fristen for å levere listeforslag var 31. mars klokken 12 på formiddagen.

Godkjente listeforslag

Valgstyret i Haugesund kommune fikk inn fjorten listeforslag til årets kommunestyrevalg. I valgstyremøtet 3. mai 2023 ble alle listene godkjent.

Valglistene er lagt ut til gjennomsyn på Haugesund offentlige servicesenter og Haugesund folkebibliotek.

Innkomne listeforslag

Her kan du se listeforslagene som partiene sendte inn i forbindelse med høstens valg. Listeforslagene ble lagt inn fortløpende. Frist for å levere listeforslag var 31. mars klokken 12 på formiddagen.

Digital innlevering av listeforslag ved lokale valg

I 2023 kan partiene levere inn listeforslag med elektroniske underskrifter. Det er nå anledning til å både samle inn underskrifter og levere inn listeforslagene digitalt. Dette gjelder både registrerte partier og uregistrerte grupper.

Det er valgfritt om man ønsker å benytte seg av den elektroniske løsningen, eller om man vil levere listeforslaget på papir. Den elektroniske løsningen er opprettet for å gjøre prosessen enklere, men følger samme regelverk og fungerer på tilsvarende måte som papirløsningen. Her kan du lese mer om listeforslag på papir.

Fristen for å levere listeforslag er 31. mars kl. 12 på formiddagen.

Krav til listeforslag

Et gyldig listeforslag må enten:

  • ha kommet inn til kommunen eller fylkeskommunen innen fristen, gjennom Valgdirektoratets løsning (digital innlevering) for innsamling av elektroniske underskrifter på listeforslag, eller
  • ha kommet fram til kommunen eller fylkeskommunen innen fristen, via post eller personlig innlevering, eller
  • ha kommet inn til kommunen eller fylkeskommunen via e-post innen fristen, så sant signaturene er synlige på forslaget. Originale underskrifter må leveres eller sendes inn med det samme.