Påmelding til kurs i Trygghetssirkelen/COS-P

Målet med kurs i Trygghetssirkelen/COS-P er å gjøre foreldre mer bevisst på å se, tolke og møte barnets behov og bli bevisst egne holdninger, følelser og handlinger i samspillet med barnet sitt.

Målgruppen
Foreldre bosatt i Haugesund kommune med barn fra 6 måneder opptil 4 år.

Sted
Sentrum Helsestasjon på Senter for barn og unge
Skåregata 101, 5528 Haugesund

Varighet
Det er 8 gruppesamlinger med 1,5 - 2 timer varighet.

Kurs høst 2022

  • Kurs 1: Oppstart onsdager 17. august klokken 16.00 - 17.30 (8 onsdager) FULLT

  • Kurs 2: Oppstart tirsdag 23. august klokken 14.30 - 16.00 (8 tirsdager) FULLT

  • Kurs 3: Oppstart torsdag 22. september klokken 14.00 - 15.30 (8 torsdager) FULLT (venteliste)

Pris
Kurset er gratis.

Påmelding
Påmelding er bindende. Skal begge foreldre delta på kurset, ønsker vi at dere legger inn begge sitt telefonnummer og mailadresse. Din kontaktinformasjon vil bli benyttet for å invitere deg til frivillig deltakelse i evaluering av kurset. Informasjon om deg vil ikke bli videreformidlet eller brukt til et annet formål.

Gå til skjema for kurspåmelding

Om kurset
Kurset er gratis og det er første mann til mølla for påmelding (med forbehold om at kurs kan bli avlyst hvis det er for få påmeldte),

Hensikten med kurset er å gjøre foreldre mer bevisst på å se, tolke og møte barnets behov og bli bevisst egne holdninger, følelser og handlinger i samspillet med barnet sitt. Kurset er delt opp i kapitler, hvor vi benytter filmklipp av andre foreldre og barn som utgangspunkt for dagens tema, reflekterer i gruppen og gir veiledning. Barn blir ikke med på kursene.

Trygghetssirkelen/Circle of Security – Parenting (COS-P) er et foreldreveiledningsprogram som er basert på 50 års forskning innen tilknytningsteori. Kurset passer for alle. Du trenger ikke oppleve at foreldrerollen er vanskelig, eller at ditt barn har behov for noe spesielt for å delta.

Les mer om Trygghetssirkelen/Circle of Security - Parenting (COS-P)

Evaluering

Les mer om evaluering av kurset

Kontaktinformasjon

Trygge foreldre på Haugalandet

Prosjektleder
Ingvild Rasmussen, psykolog 
E-post: ingvild.rasmussen@haugesund.kommune.no

 

Informasjon om personvernrettigheter:
Gisle Stødle, personvernombud Haugesund kommune
E-post: gisle.stodle@haugesund.kommune.no

 

RKBU Vest
Hanne Cecilie Braarud, Forsker RKBU Vest 
E-post habr@norceresearch.no

 

Kjell Morten Stormark, Forsker RKBU Vest 
E-post kjst@norceresearch.no