Påmelding til kurs i Trygghetssirkelen/COS P

Målgruppe

Førstegangsforeldre bosatt i Haugesund kommune med barn mellom 6 mnd opptil 3 år (barn født mellom 1. august 2018 t.o.m. 31. desember 2020).

Om kurset

Circle of Security – Parenting (COS-P) er et foreldreveiledningsprogram som er basert på 50 års forskning innen tilknytningsteori. Kurset passer for alle. Du trenger ikke oppleve at foreldrerollen er vanskelig, eller at ditt barn har behov for noe spesielt for å delta.

Hensikten med kurset er å gjøre foreldre mer bevisst på å se, tolke og møte barnets behov og bli bevisst egne holdninger, følelser og handlinger i samspillet med barnet sitt. Kurset er delt opp i kapitler, hvor vi benytter filmklipp av andre foreldre og barn som utgangspunkt for dagens tema, reflekterer i gruppen og gir veiledning. Barn blir ikke med på kursene.

Kurset er gratis og det er første mann til mølla for påmelding (med forbehold om at kurs kan bli avlyst hvis det er for få påmeldte).

Les mer om Circle of Security

Sted

Kursene holdes i Sentrum Helsestasjon, Senter for barn og unge, Skåregata 101 i Haugesund sentrum.

8 gruppesamlinger med 1,5-2 timer varighet. 8-10 deltakere på hvert kurs. Vi oppfordrer begge foreldre til å være med, dersom det er mulig.

Kurs våren 2022

Vi har fortsatt ledige plasser på følgende kurs:

  • Kurs 3 (oppstart 29.03.22)
  • Kurs 4 (oppstart 30.03.22)

Påmelding
 

Gå til påmeldingsskjema

Kontaktinformasjon

Trygge foreldre på Haugalandet

Prosjektleder
Ingvild Rasmussen, psykolog 
E-post: ingvild.rasmussen@haugesund.kommune.no

 

Informasjon om personvernrettigheter:
Gisle Stødle, personvernombud Haugesund kommune
E-post: gisle.stodle@haugesund.kommune.no

 

RKBU Vest
Hanne Cecilie Braarud, Forsker RKBU Vest 
E-post habr@norceresearch.no

 

Kjell Morten Stormark, Forsker RKBU Vest 
E-post kjst@norceresearch.no