Påmelding til kurs i Trygghetssirkelen/COS-P

Prosjektet Trygge foreldre på Haugalandet tilbyr kurs i Trygghetssirkelen til foreldre med barn i alderen 6 måneder og frem til barnet fyller 4 år i kommunene Sauda, Vindafjord, Tysvær, Haugesund og Karmøy. Hvert kurs vil ha to kursholdere, og kan ha opptil 10 foreldre. Foruten biologiske foreldre er adoptivforeldre, fosterforeldre og andre nære voksne som har omsorgsoppgaver for barnet (eks. samboer/ektefelle av biologisk forelder) i målgruppen, og hjertelig velkommen til å delta på kurs. Vi ønsker at både mødre og fedre vil delta. Foreldrepar kan delta sammen eller hver for seg, etter hva som passer dem best. Det er også helt i orden dersom bare en av foreldrene vil eller kan delta. 

Marthe Sveberg og folkom har i samarbeid med Tilknytningspsykologene laget en serie som følger en gruppe mødre som deltar på kurset. Her kan du se en kort film hvor hun forklarer hvordan hun selv som mor opplevde kurset, og bakgrunnen for at hun ønsket å lage serien: https://youtu.be/9NXk9LFD8FY  

Det er ikke lenger mulig å gå på kurs i Trygghetssirkelen sammen med folkom, men du som er i målgruppa kan nå gå på kurs sammen med andre foreldre i din kommune. Kurset vil foregå over 8 ukentlige samlinger på omtrent 1,5 time hver gang.

Påmelding

Kontaktinformasjon

Trygge foreldre på Haugalandet

Prosjektleder
Ingvild Rasmussen, psykolog 
E-post: ingvild.rasmussen@haugesund.kommune.no

 

Informasjon om personvernrettigheter:
Gisle Stødle, personvernombud Haugesund kommune
E-post: gisle.stodle@haugesund.kommune.no

 

RKBU Vest
Hanne Cecilie Braarud, Forsker RKBU Vest 
E-post habr@norceresearch.no

 

Kjell Morten Stormark, Forsker RKBU Vest 
E-post kjst@norceresearch.no