Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Barnehagemyndighet

Tilsyn

Tilsyn er en viktig del av kommunens ansvar for å sikre barnehager med høy kvalitet.
Denne oppgaven er særlig viktig for å kontrollere at barnehagelovens krav følges opp, og at kommunen som barnehagemyndighet har innsyn i hva som skjer i barnehagene i kommunen. Kommunen skal utøve systematisk tilsyn for å sikre at kvaliteten og innholdet i tilbudet til barna er tilfredsstillende. Barnehageloven med forskrifter, inkludert rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver, formidler samfunnets krav og forventninger til verdigrunnlag, rammevilkår, arbeidsmåter og innhold i barnehagene. Dette er derfor viktige dokumenter for kommunen som tilsynsmyndighet, så vel som for eiere, ansatte og foreldre.

Barnehageloven med forskrifter, inkludert rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver,formidler samfunnets krav og forventninger til verdigrunnlag,rammevilkår, arbeidsmåter og innhold i barnehagene. Dette er derfor viktige dokumenter for kommunen som tilsynsmyndighet,så vel som for eiere, ansatte og foreldre.

Departementet har utarbeidet en egen metodehåndbok for kommunens arbeid med tilsyn:

https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/tilsyn/Metode-for-tilsyn/

 

Kommune har utarbeidet egen plan for tilsyn: Vedtatt plan for tilsyn i perioden 2015 - 2018 >>>

 

Utskrift E-post