Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Om tilskuddsberegning

Tilskudd til private barnehager er regulert i forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager. I tillegg til de private barnehagene, gjelder også forskriften for fylkeskommunale og statlige barnehager.
Minimumssatsen for det samlede offentlige tilskuddet til ikke-kommunale barnehager er 98 prosent med virkning fra 1. august 2014. Fram til 1. august er satsen 96 prosent.

For mer informasjon. Les mer på udir sine sider:

https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/barnehage/tilskudd-til-private-barnehager/

Utskrift E-post