Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Forsidebilde St. Olav barnehage

Om barnehagen

Kontaktinformasjon, åpningstid, styrer, avdelinger, vedtekter, foreldrebetaling

Søk barnehageplass

Søknad om barnehageplass, søknadsportal, oppsigelse, endring av tid

Foreldre samarbeid

FAU, SU, møteplan, barnhage/hjem samtaler, Stafettloggen

Kart og veibeskrivelse

Hvor finner jeg barnehage, bilder, informasjon

Satsinger

Utviklingsarbeid, kompetanseplan, overgang barnehage-skole, mobbing, veiledere

Årsplan

Barnehagerute, pedagogisk plattform, periodeplaner, faste tradisjoner, planleggingdager

Nyheter

Nyheter fra barnehagen, aktuelt

Lenker og ressurser

Nyttige nettsider, HK barnehage, veiledere
Søk barnehageplass
Barnehagekartet
Stafettloggen
Barneverneet
Fysio- og ergoterapti
Helsestasjon
PPT
Vedtekter HK
Fylkesmannen i Rogaland
Barnevakten
Barneombudet
Basen familiesenter