Visma flyt skole

KORT FORTALT

 • Grunnskolene bruker "Visma flyt skole" som skoleadministrativt system.
 • Ansatte, foresatte og elever kan logge seg inn for å sende meldinger mellom hjem og skole. 

Foresatte logger inn i Visma flyt skole med ID-porten. Lærere og elever logger inn i Visma flyt skole med Feide.

Logg inn i Visma flyt skole

Dette kan du gjøre i "Visma flyt skole"

 • Du kan sjekke at opplysninger om elev og foresatte er riktig.
 • Du kan gi samtykke til for eksempel kjøring og bilder.
 • Du kan søke om, si opp eller endre SFO-plass.
 • du kan sjekke fakturagrunnlaget for SFO-plass.
 • Du kan søke om permisjon fra skolen.
 • du kan se hvilke faggrupper og faglærere eleven har.
 • Du kan følge med på fravær, merknader, vurderinger og karakterer.
 • Du kan se elevens timeplan.

Dette gjør du i appen "Visma - Min skole"

 • Du kan melde fra om sykdom og fravær (NB. Permisjon/ferie som må sendes som søknad i Visma flyt skole).
 • Du kan sende og motta meldinger fra skolen/lærere og SFO.
 • Du kan se elevens timeplan.
 • Du som foresatt kan få varsler om fravær/anmerkninger.
 • Du kan svare på feriepåmeldinger til SFO eller andre skjema som sendes ut og krever svar.

Last ned Visma - Min skole for Android

Last ned Visma - Min skole for Apple