Visma flyt skole

KORT FORTALT

 • I de kommunale grunnskolene i Haugesund kommune bruker vi Visma flyt skole som skoleadministrativt system.
 • Ansatte, foresatte og elever kan logge seg inn for å sende meldinger mellom hjem og skole. 

Foresatte logger inn i Visma flyt skole med ID-porten. Lærere og elever logger inn i Visma flyt skole med Feide.

Logg inn i Visma flyt skole

Dette gjør du i Visma flyt skole

 • Sjekke at opplysninger om elev og foresatte er riktig.
 • Gi samtykker (for eksempel kjøring og bilder).
 • Søke, si opp eller endre SFO-plass.
 • Sjekke fakturagrunnlaget for SFO-plass.
 • Søke om permisjon fra skolen.
 • Se hvilke faggrupper og faglærere eleven har.
 • Følge med på fravær, merknader, vurderinger og karakterer.
 • Se elevens timeplan.

Dette gjør du i appen "Visma - Min skole"

 • Melde fra om sykdom og fravær (NB. Permisjon/ferie som må sendes som søknad i Visma flyt skole).
 • Sende og motta meldinger fra skolen/lærere og SFO.
 • Se elevens timeplan.
 • Foresatte kan få varsler om fravær/anmerkninger.
 • Svare på feriepåmeldinger til SFO eller andre skjema som sendes ut og krever svar.

Last ned Visma - Min skole for Android

Last ned Visma - Min skole for Apple