Virksomhetsområde skole

KORT FORTALT

  • Her finner du informasjon om Virksomhetsområde skole.
  • Vi holder til i andre etasje i rådhuset.

Hva gjør Virksomhetsområde skole

  • Virksomhetsområde skole skal ivareta skolene på det skolefaglige området.
  • Virksomhetsområde skole skal utvikle strategiplaner for kvalitetsutvikling og årlige tiltaksplaner samt andre styringsdokumenter.
  • Virksomhetsområde skole skal følge opp lokale og sentrale politiske vedtak innen skoleområdet.
  • Virksomhetsområde skole skal arbeide for at skolen i Haugesund er i stadig utvikling mot en kvalitativ høy standard, blant annet gjennom tilrettelegging og organisering av etter- og videreutdanning.

Kontaktinformasjon

Virksomhetsområde skole
Telefon 52 74 32 33

Besøksadresse
Rådhusgt. 66, 5528 Haugesund (Rådhuset 2. etasje østfløy)

Postadresse
Virksomhetsområde skole, Postboks 2160, 5504 Haugesund