Virksomhetsområde skole

KORT FORTALT

 • Her finner du informasjon om Virksomhetsområde skole.
 • Vi holder til i andre etasje i rådhuset.

Hva gjør Virksomhetsområde skole

 • Virksomhetsområde skole skal ivareta skolene på det skolefaglige området.
 • Virksomhetsområde skole skal utvikle strategiplaner for kvalitetsutvikling og årlige tiltaksplaner samt andre styringsdokumenter.
 • Virksomhetsområde skole skal følge opp lokale og sentrale politiske vedtak innen skoleområdet.
 • Virksomhetsområde skole skal arbeide for at skolen i Haugesund er i stadig utvikling mot en kvalitativ høy standard, blant annet gjennom tilrettelegging og organisering av etter- og videreutdanning.

Ansatte

Gjertrud Elise Røvær
Virksomhetsleder / skolesjef

Telefon: 52 74 30 37
Alle dager 08.00-15.30

 • Plan – og utviklingsarbeid
 • Saksbehandler elevsaker / skolesaker /  politiske utvalg
 • Oppfølging av kommunale vedtak, statlige føringer, lov- og forskrifter
 • Ressursfordeling skole
 • Tverrfaglig samarbeid i kommunen og samarbeid kommunalt foreldreutvalg
 • Kontakt eksterne samarbeidspartnere

Elise Røher
Pedagogisk veileder skole

Telefon: 52 74 32 34
Alle dager 08.00-15.30

 • Oppfølging av strategiplan
 • Leseopplæring
 • Den kulturelle skolesekken
 • Koordinator veiledning av nyutdannede
 • Kompetanseutvikling innen skole
 • Olweus

Reynir Hrafnkelsson
Rådgiver skole

Telefon: 52 74 32 35
Alle dager 08.00-15.30

 • Saksbehandler skolefaglige saker / politiske utvalg
 • Saksbehandler /vedtak elevsaker
 • GSI-rapportering
 • Skolebruksplanen
 • Oppfølging av SFO og leksehjelp
 • SATS - skole / Skolearena
 • Feide
 • Risk Manager
 • UBAS / PAS  /PGS

Inger Lise Bratteig 
Pedagogisk rådgiver

Telefon: 52 74 32 39
Alle dager 08.00 - 15.30

 • Oppfølging av strategiplan
 • Kompetanseutvikling innen skole
 • Saksbehandling skolesaker / politiske utvalg
 • Oppfølging av VOKAL / PULS
 • Eksamensavvikling
 • Stafettloggen
 • VOKAL
 • PULS

Jane R. L. Neraal
Konsulent

Telefon: 52 74 32 33
Mandag-torsdag 08.00-15.30

 • Regnskap- og budsjettoppfølging
 • Regnskap Barn er bra
 • Refusjoner barnehage og skole
 • Skyss skole og barnehage
 • Saksbehandling
 • Koordinering av svømming/livredning
 • Røvær leirskole

Louise Kvitvangouise Kvitvang
Rådgiver skole

Telefon: 52 74 32 29
Alle dager 08.00-15.30

 • Saksbehandler skolefaglige saker / politiske utvalg
 • Saksbehandler /vedtak elevsaker
 • Rutiner skole
 • Innskriving
 • Oppfølging av strategiplan

Kontaktinformasjon

Virksomhetsområde skole
Telefon 52 74 32 33

Besøksadresse
Rådhusgt. 66, 5528 Haugesund (Rådhuset 2. etasje østfløy)

Postadresse
Virksomhetsområde skole, Postboks 2160, 5504 Haugesund