Videregående opplæring

KORT FORTALT

Her kan du søke plass i videregående skole, fag- og yrkesopplæring, lærling, praksisplass og oppfølgingstjeneste. 

Søk plass 

Klikk her for å søke plass i videregående skole. 

Videregående skoler

Skeisvang videregående skole
Vardafjell videregående skole
Haugaland videregående skole
Karmsund videregående skole
Haugesund Toppidrettsgymnas

Høyskoler

Høgskolen på vestlandet

Lærlinger/praksisplass

Haugesund kommune tar inn lærlinger i flere spennende fag hvert år. Sammen med flere av kommunene i Haugesundregionen søker Haugesund etter lærlinger.

I Haugesund kommune er det mulig å bli lærling innen

  • Barne- og ungdomsarbeiderfaget
  • Helsearbeiderfaget
  • Institusjonskokkfaget
  • IKT- servicefaget
  • Renholdsoperatørfaget
  • Kontor- og administrasjonsfaget
  • Anleggsgartnerfaget

Dersom du vil bli lærling må du ha bestått både relevant Vg1 og Vg2.

Slik søker du om lærlingplass
Ta kontakt med oss på telefon 52 74 32 13 eller sentralbordet på 52 74 30 00 for mer informasjon om hvordan du søker.

Søknadsfristen er 1. mars hvert år.