Videregående opplæring

KORT FORTALT

Her kan du søke plass i videregående skole, fag- og yrkesopplæring, lærling, praksisplass og oppfølgingstjeneste. 

Søk plass 

Klikk her for å søke plass i videregående skole

Videregående skoler

Skeisvang videregående skole
Vardafjell videregående skole
Haugaland videregående skole
Karmsund videregående skole
Haugesund Toppidrettsgymnas

Høyskoler

Høgskolen på vestlandet

Lærlinger/praksisplass

Haugesund kommune tar inn lærlinger i flere spennende fag hvert år. Sammen med flere av kommunene i Haugesundregionen søker Haugesund etter lærlinger.

I Haugesund kommune er det mulig å bli lærling innen

  • Helsearbeiderfaget
  • Barne- og ungdomsarbeiderfaget
  • Ernæringskokkfaget
  • Brannforebyggerfaget
  • IT- driftsfaget
  • Anleggsgartnerfaget
  • Service- og administrasjonsfaget

Dersom du vil bli lærling må du ha bestått både relevant Vg1 og Vg2.

Søknadsfristen er 1. mars hvert år.

Klikk her for å søke om lærlingplass på www.vigo.no