Skolestart

KORT FORTALT

  • Barn begynner på grunnskolen året de fyller 6 år.
  • Du får tilsendt innskrivningsbrev fra skolen barnet hører til før jul, året før skolestart.

Skolestart

Barna starter vanligvis i grunnskolen det kalenderåret de fyller 6 år.

Alle som er registrert i folkeregisteret i Haugesund kommune, vil innen jul året før skolestart få tilsendt et innskrivningsbrev fra barnets nærskole. Dersom du ikke har mottatt et innskrivningsbrev, må du ta kontakt med din nærskole.

Hvordan finner jeg min nærskole?
Her kan du se et kart med skolegrenser for Haugesund kommune.

Her finner du oversikt over skoler i Haugesund.

Utsatt eller tidligere skolestart

Du kan søke om utsatt eller tidligere skolestart.

  • Utsatt skolestart innebærer skolestart det året barnet fyller 7 år.
  • Tidligere skolestart innebærer skolestart det året barnet fyller 5 år. For å få tidligere skolestart må barnet fylle 5 år i perioden 1. januar til 31. mars.

Slik søker du
Hvis du ønsker å få vurdert om barnet skal få utsatt eller tidligere skolestart, tar du kontakt med PPT (pedagogisk psykologisk tjeneste).

Når PPT har skrevet en sakkyndig vurdering, kan du sende en begrunnet søknad til kommunen. Vurderingen legges ved søknaden. 

Når søknaden er vurdert vil du motta et vedtak, her vil du også få informasjon om klagerett.

Søknadsfrist
Søknadsfrist er 1. mars det året barnet fyller 6 år.

Husk å ta kontakt med PPT i god tid før søknadsfristen.

Fritak fra opplæringsplikt i grunnskolen

Retten og plikten til grunnskoleopplæring varer til eleven har fullført sitt tiende skoleår. Hvis det foreligger særlige hensyn som gjør elevens opplæringsplikt urimelig, kan eleven helt eller delvis fritas fra opplæringen.

PPT må vurdert om det er til beste for eleven å bli fritatt.

Slik søker du
Hvis du ønsker å få vurdert om eleven helt eller delvis bør fritas fra opplæringen, kontakter du PPT. Når PPT har skrevet en sakkyndig vurdering om dette, kan du sende en begrunnet søknad til kommunen. Vurderingen må legges ved søknaden.

Når søknaden er vurdert vil du motta et vedtak, her vil du også få informasjon om klagerett.

Lovverk

Les mer om fritak og utsatt eller tidligere skolestart i opplæringsloven § 2-1.

Kontaktinformasjon

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)
E-post
Telefon 52 74 30 00

Besøksadresse
Skåregata 101, 5528 Haugesund

Postadresse
Postboks 2160, 5504 Haugesund