Pris SFO 2. - 4. trinn

Oversikt over hva foreldre må betale for å ha barn i SFO (Austrheim skole har egne satser). 

Tilbudet gjelder for hele skoleåret, og inkluderer ferier og ikke ordinære dager. SFO har stengt 3 uker i juli måned. 

Foreldrebetaling SFO 2. trinn til 4. trinn

Oversikt over hva foreldre må betale for å ha barn i SFO på 2. trinn til 4. trinn (Austrheim skole har egne satser).
Foreldrebetaling SFO 2. trinn til 4. trinn
Modell Pris Informasjon
E1 (skoleslutt til kl. 15.00) kr. 1545 Pris pr. måned (11 mnd)
E2 (skoleslutt til kl. 16.30) kr. 2575 Pris pr. måned (11 mnd)
F1 (morgen 07.00 - skolestart + E1) kr. 2575 Pris pr. måned (11 mnd)
F2 (morgen 07.00 – skolestart + E2) kr. 3306 Pris pr. måned (11 mnd)

Betalingsreduksjon  

En nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetaling i SFO ble innført august 2020 og august 2021. Foreldre med barn på 1. til 4. trinn skal ikke betale mer enn 6 prosent av samlet årsinntekt for en plass i SFO. 

Foreldrebetalingen beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige person- og kapitalinntekt. 

I tillegg vil barn med spesielle behov, som er innvilget SFO-plass på 5. - 7. trinn, få gratis opphold. Eventuell kost kommer i tillegg. 

Fritak eller betalingsreduksjon i foreldrebetaling innvilges opptil ett skoleår om gangen. Barnet må være bosatt og ha skoleplass i Haugesund kommune for at du kan søke. 

Friskoler og private tilbud omfattes ikke av disse nasjonale ordningene.

Betalingsreduksjon for SFO 2. trinn til 4. trinn

Betalingsreduksjon for SFO 2. trinn til 4. trinn
Modell Pris Maks årsinntekt for rett til refusjon
E1 (skoleslutt til kl. 15.00) kr. 1545 Inntekt under kr 283.500
E2 (skoleslutt til kl. 16.30) kr. 2575 Inntekt under kr 472.083
F1 (morgen 07.00 - skolestart + E1) kr. 2575 Inntekt under kr 472.083
F2 (morgen 07.00 – skolestart + E2) kr. 3306 Inntekt under kr 606.100

Digitalt søknadsskjema om redusert foreldrebetaling SFO

Søskenmoderasjon

Det er søskenmoderasjon for barn i SFO. Du får 25 % søskenmoderasjon fra og med søsken nummer 2. Søskenmoderasjon gis til søsken med lik folkeregisteradresse. Søskenmoderasjon gis automatisk når samme forelder står som betaler.

Dersom foreldrene er skilte vil det være den som står som betaler på første barn, som også må stå som betaler for barn nummer 2, for å motta søskenmoderasjon.

Årlig prisjustering

Prisene fastsettes i utgangspunktet for nytt kalenderår/budsjettperiode. Ved nytt kalenderår må det påregnes prisendring tilsvarende konsumprisindeks uten at dette varsles særskilt. (Punkt 5 i Vedtekter for skolefritidsordningen (SFO) i Haugesund kommune.)