Foreldrebetaling for SFO 1. trinn

Foreldrebetaling SFO 1. trinn – gjeldende fra august 2022 

Det innføres gratis kjernetid i SFO for elever på 1. trinn fra august 2022. I Haugesund kommune betyr det at alle elever på 1. trinn kan få gratis plass i SFO hver dag fra kl. 07.45 – 15.00. Tilbudet gjelder for hele skoleåret, og inkluderer ferier og ikke ordinære dager. SFO har stengt 3 uker i juli måned.

Foreldrebetaling SFO 1. trinn

Foreldrebetaling SFO 1. trinn
Modell Pris Informasjon
1. klasse E1 – gratis kjernetid 07.45-15.00 kr. 0 Pris pr. måned (11 mnd)
1. klasse E2 - gratis kjernetid + ettermiddag 15.00 – 16.30 kr. 1050 Pris pr. måned (11 mnd)
1. klasse F1 – gratis kjernetid + morgen 07.00 – 07.45 kr. 530 Pris pr. måned (11 mnd)
1. klasse F2 – gratis kjernetid + morgen fra 07.00 – ettermiddag 16.30 kr. 1580 Pris pr. måned (11 mnd)

 

Betalingsreduksjon  

En nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetaling i SFO ble innført august 2020 og august 2021. Foreldre med barn på 1. til 4. trinn skal ikke betale mer enn 6 prosent av samlet årsinntekt for en plass i SFO. 

Foreldrebetalingen beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige person- og kapitalinntekt. 

I tillegg vil barn med spesielle behov, som er innvilget SFO-plass på 5. - 7. trinn, få gratis opphold. Eventuell kost kommer i tillegg. 

Fritak eller betalingsreduksjon i foreldrebetaling innvilges opptil ett skoleår om gangen. Barnet må være bosatt og ha skoleplass i Haugesund kommune for at du kan søke. 

Friskoler og private tilbud omfattes ikke av disse nasjonale ordningene. 

Betalingsreduksjon for SFO 1. trinn

Betalingsreduksjon for SFO 1. trinn
Modell Pris Maks årsinntekt for rett til refusjon
E1 – gratis kjernetid 07.45-15.00 utt til kl. 15.00) kr. 0 Gratis for alle
1. klasse E2 - gratis kjernetid + ettermiddag 15.00 – 16.30 kr. 1050 Inntekt under kr 192.500
1. klasse F1 – gratis kjernetid + morgen 07.00 – 07.45 kr. 530 Inntekt under kr 97.167
1. klasse F2 – gratis kjernetid + morgen fra 07.00 – ettermiddag 16.30 kr. 1580 Inntekt under kr 289.667

Digitalt søknadsskjema om redusert foreldrebetaling SFO

Søskenmoderasjon

Det er søskenmoderasjon for barn i SFO. Du får 25 % søskenmoderasjon fra og med søsken nummer 2. Søskenmoderasjon gis til søsken med lik folkeregisteradresse. Søskenmoderasjon gis automatisk når samme forelder står som betaler.

Dersom foreldrene er skilte vil det være den som står som betaler på første barn, som også må stå som betaler for barn nummer 2, for å motta søskenmoderasjon.

Årlig prisjustering

Prisene fastsettes i utgangspunktet for nytt kalenderår/budsjettperiode. Ved nytt kalenderår må det påregnes prisendring tilsvarende konsumprisindeks uten at dette varsles særskilt. (Punkt 5 i Vedtekter for skolefritidsordningen (SFO) i Haugesund kommune.)