Bytte skole

KORT FORTALT

Her finner du skjema for skolebytte.

Foreldre kan søke om overføring til en annen skole enn nærskolen, eller om å beholde skoleplass etter flytting ut av opptaksområdet. Søknaden kan bli innvilget i enkelte tilfeller, men det må være plass, og foreldre selv må dekke eventuelle skyssutgifter. 

Du må begrunne søknaden med hvorfor du vil beholde skoleplassen etter flytting, eller hvorfor du vil bytte til en annen skole enn nærskolen for barnet ditt.

Skolebytte for ungdomsskoler har søknadsfrist 20. mars.

Søknadsskjema for skolebytte